Verpleegafdeling de Dukdalf verzelfstandigd

02-02-2018

– nieuwe samenwerking met behandeldienst Humanitas

Sinds 1 januari 2018 staat verpleegafdeling de Dukdalf op eigen benen. Om aan de bewoners van de Dukdalf goede verpleeghuiszorg te kunnen bieden is het MCR de samenwerking aangegaan met stichting Humanitas, die de benodigde (para-)medische zorg levert. Tot 2018 tijd viel de verpleegafdeling onder de verantwoordelijkheid van Laurens. In goed overleg  is er voor gekozen om deze samenwerking te beëindigen.  De verpleegafdeling gaat verder onder de eigen verantwoordelijkheid van het Leger des Heils. Dat betekende afscheid nemen van behandelaren van Laurens met wie we veel jaar goed hebben samengewerkt, maar ook afscheid nemen van het cliëntendossier van Laurens en de overgang naar Clever, het registratie en zorgsysteem van het Leger des Heils. In 2017 is gezocht naar een organisatie die vanaf januari voor de bewoners van de Dukdalf de benodigde behandeldienst kon leveren met de juiste expertise. De bewoners van de Dukdalf hebben immers somatische beperking in combinatie met eventuele psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en vaak een historie van dak- / thuisloosheid.  De stichting Humanitas is bereid en geschikt bevonden om deze behandeldienst te leveren. Zij hebben de juiste expertise en ervaring voor onze doelgroep. Eind december hebben Johan Koeman (MCR) en Gijsbert van Herk (stichting Humanitas) daartoe een dienstverleningsovereenkomst getekend (foto). Wij zijn blij met het nieuwe samenwerkingsverband. De nieuwe behandelaars zijn inmiddels allemaal gestart en we merken dat ze een waardevolle bijdrage hebben voor de zorg aan onze bewoners. Rondom dietiek zijn we voor 2018 een samenwerking aangegaan met Dietistenpraktijk HRC uit Rotterdam. Hiermee maken we een mooie start van samenwerking met specialisten in de wijk.

(foto: Stichting Humanitas Rotterdam)