Start Goudse Zwerfjongeren Opvang

21-12-2016

Nieuw in Gouda is een opvangvoorziening voor zwerfjongeren. Vier verschillende organisaties (Eleos, Sozorg, Kwintes en het Leger des Heils) werken hierin samen. Onder dak bij Het Kompas en onder de naam Goudse Zwerfjongeren Opvang, GZO, startten dit project; hier treft u alle informatie aan.

 

Voor wie?

De Goudse Zwerfjongeren Opvang is er voor:

• Jongeren die op straat leven.

• Jongeren die in een onveilige thuissituatie verkeren.

• Jongeren met ‘verborgen’ dakloosheid omdat zij hoppen van logeer- naar logeeradres.

• Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar.

• Jongeren waarbij de verslaving en/of acute psychiatrie geen contra indicatie is.

 

Wat bieden we?

8 opvangplekken voor max. 6 maanden

Via aanmeldroute GGD. Tijdelijke huisvesting voor maximaal 6 maanden waarin de jongeren, in samenwerking met de Jongeren Onder Dak-casemanager (JOD) en woonbegeleiders op locatie de leefgebieden van de jongeren stabiliseren; gericht op het weer zelf voeren van de regie in het leven. Hiervoor is het belangrijk dat alle leef-domeinen in beeld worden gebracht. Dat geldt zowel voor de problemen als de mogelijkheden vande jongeren. Hierbij wordt o.a. verplicht gebruik gemaakt van budgetbeheer. Ook zal bij de intake de Zelfredzaamheid-Matrix opgesteld worden en zal er in de verdere hulpverlening gebruikt worden gemaakt van de 1G1P (1 gezin - 1 Plan) werkwijze om alle ketenpartners te betrekken bij de uitvoering van het zorg- en begeleidingsplan.

De (aanmeld)procedure voor de 8 opvangplekken

Iedereen kan een jongere aanmelden voor de Goudse Zwerf-jongerenopvang. Aanmelden van de jongeren doe je bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD op telefoonnummer (088) 308 35 35 (09.00-17.00 uur).

De GGD beoordeelt of de jongere bij de doelgroep van het JOD hoort. Hierna zullen zij de jongere doorverwijzen naar eenJOD-casemanager. Deze zal samen met de jongere onderzoeken of er nog andere huisvestingmogelijkheden zijn. Als deze zijn uitgesloten zal de jongere op intake gaan bij de Goudse Zwerfjongerenopvang.

 

3 crisis bedden voor max. 14 dagen

Via aanmeldroute Nachtopvang Leger des Heils, Het Kompas. Voor acute opvang kan een zwervende jongere aangemeld worden voor een crisisplek. Dit kan telefonisch via het telefoon-nummer (0182) 55 1375 (Het Kompas nachtopvang); maximaal 14 dagen en kosten e 3,50 per nacht (inclusief warme maaltijd,ontbijt, bed, wasgelegenheid, gebruik pc).