Opvang zit overvol

02-05-2018

Tijdens een debatbijeenkomst, gehouden op 26-04-2018, presenteerde de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg cijfers over de maatschappelijke opvang in Nederland in 2017. Landelijk laten deze cijfers een stijging zien van het aantal personen dat een beroep doet op voorzieningen van het Leger des Heils en de gemiddelde verblijfsduur. Ook in Rotterdam, Gouda en Spijkenisse zien wij dat het aantal personen dat bij ons aanklopt toeneemt. Met name in Rotterdam, waar we meerdere voorzieningen voor nachtopvang hebben, proberen we zo goed en efficiënt mogelijk met de situatie in de opvang om te gaan. We proberen zo veel mogelijk mensen te helpen. We willen werken aan overlastbestrijding en het voorkomen van zwerfgedrag en gelijktijdig inzetten op hulpverleningstrajecten. Daarbij is soms langdurige opvang en begeleiding nodig in plaats van iemand overhaast een woning aanbieden. De gemeente Rotterdam denkt binnen de keten van de Maatschappelijke Opvang met ons mee. Gesprekken over nieuwe vormen van opvang en het bevorderen van de doorstroom vinden op een constructieve manier plaats. Daarbij is de rol van woningcorporaties van groot belang om te komen tot een passende oplossing, volgens Johan Koeman, directeur Leger des Heils Rotterdam.