Opening verpleegafdeling De Dukdalf

16-03-2018

Op 10 april 2018 vindt om 16.00 uur de officiële (her)opening van Verpleegafdeling de Dukdalf plaats. Vanaf begin 2018 is het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. namelijk zelfstandig verantwoordelijk voor deze afdeling, waar verpleeghuiszorg wordt geboden aan de 44 Bewoners die op de Dukdalf wonen of tijdelijk verblijven. Het Leger des Heils heeft in het land meerdere verpleegafdelingen. Ook op de Dukdalf willen we zorg bieden aan de bewoners, zoals ex-daklozen, die niet goed passen binnen het reguliere verpleeghuis. Op de afdeling kunnen bewoners worden opgenomen via de regeling Eerstelijns Verblijf, de Wet Langdurige zorg, de regeling onverzekerbare vreemdelingen, de Wmo en de GGD.

Tot 2018 viel de verpleegafdeling onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Laurens. In goed overleg is er voor gekozen om deze samenwerking te beëindigen en zelfstandig verder te gaan. De verpleegafdeling heeft zelf geen behandelaren in dienst. De artsen, therapeuten en een psycholoog worden ingehuurd bij Stichting Humanitas, waar een dienstverleningsovereenkomst mee is getekend. Ook is er een overeenkomst aangegaan met HRC Diëtisten. Samen met deze ervaren behandelaren zoekt de Dukdalf naar manieren om de bewoners optimale zorg, begeleiding en behandeling te bieden. De bewoners van verpleegafdeling de Dukdalf hebben immers somatische beperkingen in combinatie met eventuele psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en vaak een historie van dak- / thuisloosheid. Inmiddels weten deze behandelaars hun weg steeds beter te vinden en werken we samen aan steeds betere zorg voor de bewoners. In 2018 bouwen we verder aan de kwaliteit van zorg en aan een compleet, vakbekwaam team met hart voor de doelgroep. Het Leger des Heils (het MCR) wil op 10 april samen met bewoners, medewerkers en samenwerkingspartners stilstaan bij deze verzelfstandiging. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op verpleegafdeling de Dukdalf en met ons deze opening te vieren.

Verpleegafdeling De Dukdalf

Coolhaven 118

3024 AK Rotterdam