Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

22-03-2018

We zijn er trots op dat we als Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) het Keurmerk "Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling" hebben ontvangen. Dit is uitgereikt door LVAK. De volledige naam is: Landelijke Vakgroep Aandacht functionarissen Kindermishandeling. Er zijn twee redenen waarom wij dit keurmerk hebben aangevraagd: Ten eerste is het een wettelijke verplichting om de meldcode binnen de organisatie te borgen. En door te werken met een goed protocol en (tenminste) het beschikken over één aandacht functionaris die bijgeschoold blijft door middel van het lidmaatschap bij de LVAK. Hierdoor voldoet de organisatie aan deze verplichting. Via het keurmerk kunnen andere samenwerkingspartners zien dat uw organisatie de meldcode op de juiste wijze heeft geïmplementeerd, en deze op een goede manier is geborgd. In de meldcode staat beschreven waaraan een medewerker van het MCR signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, kan herkennen. Ook staat er vermeld wat een medewerker dan moet en kan doen. Het is voor organisaties mogelijk om bij de Landelijke Vakgroep Aandacht functionarissen Kindermishandeling (LVAK) het Keurmerk Meldcode aan te vragen. Het keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die het protocol dat zij hanteren bij vermoedens van huiselijk geweld, succesvol hebben laten toetsen. De Landelijke Vakgroep Aandacht functionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.