Internationaal congres medische zorg in Rotterdam.

26-07-2018

Van 3 t/m 6 oktober 2018 zal het het jaarlijks congress van, voor en over Straatdokters m.b.t. medische zorg aan dak- en thuislozen en georganiseerd door het Street Medicine Institute, in Rotterdam plaats vinden.

Het Street Medicine Institute (SMI) is een internationale organisatie voor artsen die medische zorg aan dakloze mensen verlenen. Het hoofdkantoor is in de VS en de organisatie bestaat voornamelijk uit Amerikaanse artsen. Sinds 14 jaar organiseert deze organisatie jaarlijks een internationaal congres. Het SMI wil hiermee kennis zoveel mogelijk proberen te verspreiden onder artsen over de hele wereld. Ook wil de organisatie hiermee wereldwijd aandacht vragen voor medische zorg aan dakloze mensen en dit probleem hoger op politieke agenda’s krijgen. In Nederland zijn de straatdokters georganiseerd in De Nederlandse Straatdoktersgroep (NSG). De NSG heeft contact met de SMI en bezoekt jaarlijks het internationale congres. In Nederland heeft de NSG veel aandacht gevraagd voor zorg aan onverzekerden waardoor er nu een landelijke subsidieregeling is voor zorg aan onverzekerde mensen. We zijn er trots op dat het komende jaarlijkse congres in van 3 oktober t/m 6 oktober 2018 in Rotterdam gehouden wordt. Professionals uit de hele wereld werkzaam in de medische zorg voor dak- en thuislozen wisselen tijdens deze vier dagen ideeën en ervaringen uit om de zorg aan dak- en thuislozen te verbeteren en om te leren van de verhalen van daklozen en medisch hulpverleners. Organisatie is in handen van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG), de gemeente Rotterdam en het Street Medicine Institute in de Verenigde Staten. Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam zal een actieve bijdrage leveren aan dit congres waaronder: 

  • Bij de start van het congres zullen er in de hal optredens zijn van een aantal van onze deelnemers die ook mee gedaan hebben aan ons lokale theaterfestival.
  • Deelnemers van het congres brengen werkbezoeken aan onze dagopvang en verpleegafdeling. 
  • Onze veldwerkers nemen op één van de dagen een groep deelnemers van het congres mee de straat op.

Meer informatie over straatdokters en het congres vind je op http://www.straatdokter.nl/

Engels: 

The Street Medicine Institute (SMI) is an international organization for doctors who provide medical care to homeless people. The Headquarter is in the US and the organization mainly consists of American doctors. Since 14 years this organization organizes an international conference every year. The SMI wants to try to spread knowledge as much as possible among doctors around the world. The organization also wants to ask attention worldwide for medical care to homeless people and to get this problem higher on political agendas. 

In the Netherlands, street doctors are organized in De Nederlandse Straatdoktersgroep (NSG). The NSG has contact with the SMI and visits the international conference every year. We are proud that the upcoming annual conference will be held in Rotterdam from 3 October to 6 October 2018. Professionals from all over the world working in medical care for homeless people exchange ideas and experiences during these four days to improve care for homeless people and to learn from the stories of homeless people and medical care workers. This conference will be organized by the Dutch Street Medicine Group (NSG), the municipality of Rotterdam and the Street Medicine Institute in the United States. 

More information about street doctors and the congress can be found on https://www.streetmedicine.org/symposium-2018