Beau van Erven Dorens volgt daklozen in Rotterdam

30-10-2018

Vanaf dinsdag 30-11-2018 is acht weken lang bij RTL4 te zien hoe Beau van Erven Dorens vijf Rotterdamse dak- en thuislozen volgt in het tv programma “Het Rotterdam Project. Deelnemers aan dit programma ontvangen naast de begeleiding van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam intensieve begeleiding vanuit het team van Beau en een bankpas met daarop een bedrag van € 10.000. Dit met de verwachting dat met deze financiële steun zij hun leven weer op de rit krijgen.

Het MCR is begin 2018 benaderd om mee te werken aan dit programma. Dit meewerken bestond in eerste instantie uit het in gesprek gaan met deelnemers en te onderzoeken of zij open zouden staan om een half jaar gevolgd te worden tijdens hun hulptraject. Zonder daarbij kenbaar te maken dat het om het programma van Beau ging en dat zij daar € 10.000 voor zouden ontvangen. Met vele mogelijke kandidaten zijn samen met de productiemaatschappij gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is de keuze van deze vijf deelnemers gemaakt door de productiemaatschappij in samenspraak met Beau.

Door aan dit programma mee te werken hopen wij dat we mensen die wij zorg verlenen een gezicht kunnen geven. Het beeld van dak- en thuislozen is nog altijd de oude zwerver op straat, terwijl zoals blijkt uit deze documentaire, het gaat om een jongere, een jonge moeder met een kind, een alleenstaande vrouw of man. Wij hopen dat het volgen van deze vijf mensen mag bijdragen aan het veranderen van dit stigmatiserende beeld van dak- en thuislozen.

In het programma ontvangen de vijf deelnemers een geldbedrag. Is dat de oplossing voor het probleem van dak- en thuisloosheid? Neen, zo simpel ligt het niet. Jazeker, een geldbedrag kan mensen helpen. Vaak spelen er echter ook psychische- en/of een verslavingsprobleem en is er sprake van grote schulden. Die los je niet op met alleen maar een geldbedrag. Als het programma de indruk wekt dat je daklozen eenvoudig kan helpen met een geldbedrag dan doet dat geen recht aan het vaak complexe werk waarmee wij dagelijks te maken hebben. Wat het volgen en begeleiden van deze vijf deelnemers betekend heeft in hun hulptraject is de komende weken te zien bij RTL4. Of zij met de intensieve hulp en het geldbedrag daadwerkelijk hun einddoel hebben bereikt is te zien in de laatste aflevering.

Het Rotterdam project, vanaf dinsdag 30-10-2018 acht weken lang te zien bij RTL4 om 21.30 uur.  

(fotoverantwoording: AD Rotterdam)