Cliënttevredenheidsmeting

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

Hieronder kunt u de cliënttevredenheidsrapportages van Leger des Heils Maatschappelijke Centrum Rotterdam downloaden.

Downloads

Aida CQ 2012 Ambulant WG CQ 2012 Begeleid Wonen CQ 2012 BW_Nesselande_Senioren_Bovenstraat_CQI 2012 De Vuurtoren Rotterdam_Rapport CQI O_NA_v1.0.0 Het Roer Rotterdam_Rapport CQI O_NA_v1.0.0 Kompas 24 uurs CQI 2012 Kompas nachtopvang CQ 2012 Kreekpad CQ 2012 Lichtboei CQ 2012 Meerpaal CQ toets Opstap en Boeg CQ 2012 Preventie CQ 2012 RIBW WG CQ 2012 Steiger CQ 2012 Veerhuys CQ 2012 Village CQ 2012 W Booth-Huis Rotterdam_Rapport CQI O_NA_v1.0.0 Jongleren CQ 2012 Zy-aan-Zy CQI 2012