Majoor Bosshardt Prijs

De majoor Bosshardtprijs wordt sinds 2006 jaarlijks uitgereikt en is ingesteld om het leven en het werk van majoor Bosshardt te blijven gedenken. Zo blijft zij een voorbeeld van onbaatzuchtigheid, liefde voor mensen en betrokkenheid bij de samenleving.

Winnaars

2018 – Stichting Het Vergeten Kind
Wegens het op een concrete, constructieve en structurele wijze invulling geven aan het omzien naar (de noden) van kinderen.

2017 – LINDA.foundation
Wegens het bieden van concrete hulp aan de noden van mensen en het zorgen voor intermenselijke verbindingen.

2016 – Ali B
Wegens het op professionele en geheel eigen wijze een verbinding te leggen tussen culturen, generaties en religies.

2015 – Erben Wennemars
Wegens de wijze waarop Wennemars zich inzet voor de mensen zonder helper, via het werk van het Jeugdsportfonds.

2014 – Edwin van der Sar Foundation
Wegens de manier waarop de persoonlijke ervaring van het gezin Van der Sar wordt gebruikt om anderen te stimuleren. Daarmee tonen zij oprechte interesse in mensen die kwetsbaar zijn geworden na hersenletsel en handelen zij in geest van De Majoor.

2013 – Sander de Kramer
Wegens de wijze waarop hij vanuit zijn persoonlijk idealisme aandacht vraagt voor wantoestanden in de wereld. Daarnaast vermindert hij daadwerkelijk het leed van kansarmen.

2012 – Lucille Werner
Zij stimuleert mensen met een beperking om op eigen kracht een sterkere positie in de samenleving in te nemen en te geloven in zichzelf.

2011 – Marco Borsato
Wegens de wijze waarop hij zijn bekendheid inzet, als ambassadeur van War Child, voor het verminderen van leed dat kinderen in oorlogsgebieden treft.

2010 – Prinses Laurentien & Voedselbanken Nederland
- Wegens haar jarenlange inzet voor de strijd tegen laaggeletterdheid.
- Voor het helpen van mensen die in armoede leven.

2009 – Hannie van Leeuwen & Stichting Meer dan Voetbal
- Een icoon voor de samenleving die onorthodoxe wegen bewandelt om haar doel te bereiken.
- Initiator van de Dutch Homeless Cup, waarmee daklozen door middel van sport bij de samenleving worden betrokken.

2008 – Willeke Alberti Foundation & Erica Terpstra

2007 – Majoor Bosshardt

2006 – Anton van der Geld
Heeft zich dertig jaar lang ingezet voor het welzijn van individuele mensen en voor een betere samenleving, en leverde hiervoor uitzonderlijke humane prestaties.