Verpleeghuis

Specialistisch Verpleeghuis De Linde

location_on
Bankastraat 158
3312GT Dordrecht
phone
078 614 64 88

Specialistisch verpleeghuis De Linde in Dordrecht is er voor volwassenen die lichamelijke en/of psychogeriatrische zorg nodig hebben in combinatie met psychi(atri)sche zorg. Veelal hebben de cliënten geen of een beperkt sociaal netwerk.

In deze beschermde woonvorm krijgen ze een eigen kamer en er is 24 uur per dag verzorging en begeleiding aanwezig. De focus op geborgenheid, vertrouwdheid, veiligheid, herkenbaarheid en huiselijkheid maakt dat De Linde in Dordrecht voor de cliënten een echt thuis is.

Afgestemd op de behoeften van de cliënt bieden wij behandeling, verpleging en verzorging. Deze zorg en begeleiding kan zowel met als zonder behandeling gegeven worden. Tevens behoren revalidatie of respijtzorg en palliatieve/terminale zorg tot de mogelijkheden. Door de cliënt centraal te stellen, wordt er niet alleen gekeken welke hulp nodig is, maar ook welke hulp het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en beleving van de cliënt. Dit alles met als doel dat de cliënt zich niet alleen geholpen, maar ook begrepen voelt.

Complexe problemen

Door de complexe problematiek van cliënten is specifieke, op deze doelgroep afgestemde, zorg nodig. Bij gebrek aan deze zorg is het gevolg dat een deel van deze cliënten nergens terecht kan en gedoemd is op straat of in een reguliere maatschappelijke opvangvoorziening te verblijven, waar men de zorg/hulpvraag onvoldoende kan beantwoorden. Dit kan leiden tot overlast op straat voor de burger en overbelasting van medewerkers en mede-cliënten in de reguliere zorg en maatschappelijk opvang.

Aanmelden

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden bij Specialistisch verpleeghuis De Linde in Dordrecht, of worden aangemeld via de dag- en nachtopvang, politie of sociale dienst.

Voor aanmelden belt u met 088 - 0655270 of e-mail btm.ldh-zwn@legerdesheils.nl

Aanvullende diensten

Wat zijn de kosten voor aanvullende diensten?

Voor de onderstaande aanvullende diensten* worden de volgende kosten berekend:

Prijzen aanvullende diensten 1-1-2018

  • Wasmerkjes voor nieuwe bewoner (300 stuks) € 52,75
  • Wasmerkjes voor nieuwe bewoners echtpaar (450 stuks) € 79,15
  • Wasmerkjes bijbestellen (100 stuks) € 17,60
  • Was pakket onderkleding (per maand) € 21,60
  • Was pakket onder- en bovenkleding (per maand) € 43,05
  • Kabel en internet (per maand) € 6,80

In Specialistisch verpleeghuis De Linde is er, na een overlijden, de mogelijkheid een uitvaartbijeenkomst te houden. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen:

  • Huur grote ruimte (éénmalig): € 150,00
  • Personele inzet (éénmalig): € 160,00
  • Koffie / thee (per eenheid): € 2,00
  • Cake (per eenheid): € 1,50

N.B. Mochten de bedragen van de uitvaartbijeenkomst niet binnen uw financiële mogelijkheden liggen, dan zijn we bereid om hierover in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen.

* De cliëntenraad is op 31-05-2016 akkoord gegaan met de prijsindexering van 2016, 2017, 2018.   

 

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het bieden van cliëntondersteuning, het verstrekken van keuze-informatie aan verzekerden over de verschillende leveringsvormen, het gecontracteerde zorgaanbod, eventuele wachttijden et cetera. Ook blijven zorgkantoren cliënten ondersteunen en van informatie voorzien bij het vinden van een passende zorgaanbieder of bij een passend alternatief als er sprake is van wachtlijsten. Zorgkantoren bieden zelf cliëntondersteuning aan de Wlz-gerechtigden in de regio, maar stellen ook een aanbod voor onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar. In de onderstaande folder van MEE kunt u lezen hoe u gebruik kunt maken van onafhankelijke cliëntondersteuning als u vragen heeft over het zorgkantoor.