Wat is reclassering?

De reclassering van het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) begeleidt personen die, vanwege het plegen van een strafbaar feit, met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Deze betrokkenheid kan lopen vanaf de aanhouding tot aan de terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf.  

Doel 
Het doel van de verschillende reclasseringsmaatregelen is het voorkomen van recidive. Een reclassant kan, met de juiste hulp en begeleiding, weer op het goede pad terecht komen en weer deelnemen aan de maatschappij.  

De reclassering biedt verschillende producten aan. Hieronder een overzicht met toelichting.      

 • Advies
  Wanneer iemand verdacht wordt van een strafbaar feit, komt hij of zij meestal eerst voor de rechter. Dat is niet altijd zo, de Officier van Justitie kan de zaak ook afdoen zonder rechtspraak. De rechter of de officier van justitie kan, voorafgaand aan de uitspraak, advies inwinnen bij een van de drie reclasseringsorganisaties. Desbetreffende reclasseringsorganisatie wijst vervolgens een reclasseringswerker aan. Deze reclasseringswerker krijgt de opdracht zich te verdiepen in de zaak. Aan de hand van het dossier, door middel van een gesprek met de verdachte en gesprekken met zijn of haar omgeving, komt de reclasseringswerker tot een advies. Meestal gebeurt dit in de vorm van een rapport.
 • Toezicht 
  Reclasseringstoezicht wordt uitgevoerd in opdracht van justitie. Wanneer een reclassant onder reclasseringstoezicht komt te staan, moet hij of zij zich houden aan bepaalde voorwaarden. Het doel van het reclasseringstoezicht is voorkomen dat de reclassant opnieuw een strafbaar feit pleegt. Vaak wordt reclasseringstoezicht opgelegd door de rechter in een vonnis. Zolang de reclassant zich houdt aan de bijzondere voorwaarden, voorkomt hij of zij een gevangenisstraf.    
 • Werkstraf 
  Op last van de rechter kan iemand, in plaats van een gevangenisstraf, een werkstraf opgelegd krijgen. Jaarlijks verzetten veroordeelde Nederlanders ruim twee miljoen uur werk binnen een werkstrafmaatregel. Het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een deel van deze werkstraffen. Het voordeel van een werkstraf is niet alleen dat mensen niet naar de gevangenis hoeven, maar vooral dat er tijdens deze werkstraf begeleiding wordt geboden. Hierdoor krijgen mensen de mogelijkheid hun leven weer op te bouwen. Meer weten over de werkstraffen die wij aanbieden? Lees dan ons informatieblad over werkstraffen.  
 • Justitiële interventies (JI’s) 
  Justitiële interventies zijn gedragstrainingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Deze interventies bereiden veroordeelden voor op hun terugkeer in de maatschappij. Het doel van de interventies is om veroordeelden inzicht te geven en te ondersteunen in het opdoen van nieuwe vaardigheden. Daders leren beter te functioneren op sociaal gebied, waardoor het gedrag aanpassen makkelijk wordt. Recidive wordt met deze justitiële interventies actief voorkomen.  

CoVa, Cova+ en I-respect
LJ&R biedt drie verschillende justitiële interventies aan: CoVa, CoVa+ en I-respect.
CoVa: de training Cognitieve Vaardigheden richt zich op gedrag: hoe los je problemen op?, hoe kun je je impulsen beheersen? De training wil perspectief bieden, invoelingsvermogen stimuleren en deelnemers moreel en kritische leren redeneren.
CoVa+: de CoVa+ richt zich op hetzelfde als de CoVa, maar kent een andere doelgroep. Met name LVB-cliënten bieden wij CoVa+-trainingen aan. Doel? Stimuleren om eerst na te denken en dan pas iets te doen!
I-respect: een individuele training die zich richt op woede- en agressiebeheersing, om delicten in de toekomst te voorkomen. De training wil deelnemers inzicht bijbrengen in zichzelf en in eigen gedrag. Ze leren onderscheid te maken tussen helpende en niet-helpende gedachten, en oefenen in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun daden.

Prison Gate Office (PGO) 
Prison Gate Office (PGO) is een samenwerkingsverband tussen het LJ&R, diverse gemeenten en het gevangeniswezen (DJI). Het initiatief startte in 2006 en helpt gedetineerden die vrijkomen en vrijwillig om hulp vragen. Vaak hebben gedetineerden die vrij komen weinig sociale contacten, geen inkomen en geen huisvesting. PGO helpt deze gedetineerden na hun gevangenisstraf om orde op zaken te stellen. Meer lezen over PGO? Klik dan hier.

Meer informatie?

Meer weten over het werk van de reclassering? Check de video's van Jessica en Willem hieronder.