Wat is jeugdreclassering?

Jeugdreclassering is een van de maatregelen die als doel heeft om jongeren die stelselmatig in de fout zijn gegaan, weer op het rechte pad te krijgen. Het gaat hier om jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen.  

Ons doel
Met jeugdreclasseringsmaatregelen willen we voorkomen dat jongeren overgaan tot meer of erger crimineel gedrag. De maatregelen zijn daarnaast bedoeld voor spijbelaars waarover de leerplichtambtenaar zich zorgen maakt. recidive, met als doel een criminele carrière te voorkomen. Onze activiteiten betreffen het bieden van hulp en steun aan de jongere bij het nakomen van de voorwaarden in opdracht van de officier van de justitie en/of de rechter.  

De jeugdreclassering biedt verschillende producten aan. Hieronder een overzicht met toelichting. 

 • Reguliere jeugdreclasseringsmaatregel
  Een jongere die door de rechter een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd, krijgt ook een jeugdreclasseringswerker toegewezen. Samen stellen zij een plan van aanpak op: wat moet er gebeuren om de negatieve spiraal te doorbreken en recidive te voorkomen? Soms worden hierbij de ouders betrokken of andere belangrijke personen in het leven van de jongere. Gezamenlijk wordt besloten welke stappen er nu gezet worden. De jeugdreclasseringswerker heeft een ondersteunende en begeleidende functie gedurende de maatregel.
 • Individuele Traject Begeleiding (ITB)
  De maatregel ITB valt uiteen in ITB CRIEM en ITB-Harde Kern. Beide zijn jeugdbeschermingsmaatregelen. Onze jeugdbeschermers worden speciaal opgeleid om ITB CRIEM en ITB Harde Kern-maatregelen uit te voeren. Hieronder leest u in het kort wat beide maatregelen inhouden.  
  ITB CRIEM
  De afkorting CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden. Deze maatregel duurt doorgaans drie maanden, maar deze kan worden verlengd. De CRIEM-maatregel is specifiek bedoeld voor jongeren met een niet-westerse afkomst. Jongeren krijgen een dergelijke maatregel alleen wanneer zij voor één of meerdere lichte vergrijpen met justitie in aanraking zijn gekomen. Voorkomen dat de jongere opnieuw vergrijpen pleegt. In de maatregel worden het leven tussen twee culturen en de moeite die het gezin heeft om te integreren meegenomen, omdat deze vaak zorgen voor extra risico’s voor de jongere.
  ITB- Harde Kern
  De Harde Kern-maatregel duurt meestal 6 maanden, maar kan worden verlengd. De maatregel is bedoeld voor jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en/of al eerder met justitie in aanraking zijn geweest. De maatregel is bedoeld als vervanger van jeugddetentie. Maar als de jongere zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, stopt het traject en volgt alsnog jeugddetentie.

Folders en flyers
Heb jij een reguliere jeugdreclasseringsmaatregel gekregen en wil je meer lezen? Klik dan hier.
Heb jij een ITB-maatregel gekregen en wil je meer lezen? Klik dan hier.
Heeft uw kind een ITB-maatregel gekregen en wilt u hier meer over lezen? Klik dan hier.