Waar kunnen we u mee helpen?

Welkom bij het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R). Bent u onlangs in aanraking gekomen met justitie, of heeft de rechter u of uw kind een maatregel opgelegd? Dan kunnen we ons voorstellen dat u wilt weten wat u te wachten staat. Op deze site leest u alles over volwassen reclassering, jeugdreclassering en jeugdbescherming. Eventuele vragen kunt u stellen aan uw contactpersoon.

Jeugdbescherming

De jeugdbescherming van het LJ&R voert verschillende wettelijke maatregelen uit. Bij alles wat we doen staat het kind centraal. Zijn of haar veiligheid en ontwikkeling staat voorop. Zijn of haar ontwikkeling staat bij ons centraal. We willen u helpen en ondersteunen om, bij voorkeur, uiteindelijk weer zelf (of samen met uw partner) voor uw kind(eren) te zorgen. Hiervoor hanteren we verschillende maatregelen.

De drangmaatregel 
Een drangmaatregel is kortdurend en intensief. De maatregel is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als de situatie niet verbetert, dan kan er een dwangmaatregel worden opgelegd. 

Ondertoezichtstelling (OTS)
Tijdens een ondertoezichtstelling kijkt de jeugdbeschermer mee over de schouder van u als opvoeder. U hebt het gezag, maar belangrijke beslissingen neemt u alleen in overleg met de jeugdbeschermer. Door middel van advies probeert de jeugdbeschermer bij te sturen en te helpen om grotere problemen te voorkomen. 

Voogdij
Als de rechter reden ziet om het gezag over uw kind bij u weg te halen, krijgt de jeugdbeschermer de voogdij over uw kind. Dit gebeurt nooit zonder goede reden en altijd op naar aanleiding van een uitspraak van de rechter. 

Meer lezen over de verschillende vormen van jeugdbescherming? Klik dan hier.

Jeugdreclassering
Iedereen die onder de 18 is en verdacht wordt van een misdrijf of langere tijd van school spijbelt, maakt kans op bemoeienis van de jeugdreclassering. 

Meer lezen over jeugdreclassering? Klik dan hier.

Reclassering

De reclassering van het LJ&R doet er alles aan om recidive (terugval) te voorkomen. Dit doen we door middel van advies, toezicht, werkstraffen en gedragstrainingen.. Daarnaast bieden we nazorg en ondersteuning bij het terugkeren in de maatschappij, bijvoorbeeld na detentie. We willen u ondersteunen bij het opruimen van ontstane schade, maar ook bij het maken van een frisse start in het leven.

Advies 
Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, komt de zaak voor de rechter. Het kan ook dat de officier van justitie een uitspraak doet. Beiden kunnen vragen of het LJ&R hen wil adviseren. 

Toezicht 
Wanneer u onder reclasseringstoezicht komt te staan, moet u zich houden aan verschillende voorwaarden. Dit is onderdeel van uw straf. Dit toezicht wordt uitgevoerd in opdracht van Justitie. We willen niet dat u nog een vergrijp pleegt en daarom vinden we het belangrijk om een oogje in het zeil te houden. 

Werkstraf 
In plaats van een tijd achter de tralies, heeft de rechter of het Openbaar Ministerie (OM) u veroordeeld tot het uitvoeren van onbetaald, maar zinvol werk. Het algemene doel van een werkstraf is om iets terug te doen voor de samenleving. Ons achterliggende doel is u te helpen bij uw terugkeren in het ‘gewone leven’. 

Gedragsinterventies (GI’s) 
Het kan u door de rechter of officier van justitie worden verplicht om een gedragstraining te volgen. Het doel van zo’n training is om crimineel gedrag en recidive (terugval) in de toekomst te voorkomen. Een gedragsinterventie kan voortkomen uit het advies van de reclassering. 

Meer lezen over de verschillende vormen van reclassering? Klik dan hier.