Uw gecertificeerde instelling voor bijzondere situaties

Bijzondere situaties vragen om bijzondere mensen

De schulden te hoog en de spanningen te groot. In de keten van hulpverlening richt het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering zich op gezinnen en jongeren die vastlopen in complexe situaties. Een opeenstapeling van problemen en een belast verleden zorgen vaak voor meervoudige problematiek. Hoe complex ook, wij geloven in mensen en hun mogelijkheden. Iedereen telt mee. Onze kracht is vasthoudendheid. Wij zijn onbevooroordeeld, duidelijk, laagdrempelig, respectvol en altijd gericht op zelfredzaamheid. Wij zijn er voor:

"Denayo: Een thuis, school, gezelligheid met vrienden, voor Denayo zijn de ingrediënten voor een goede ontwikkeling minder vanzelfsprekend. Hij heeft met zijn moeder al een lang traject afgelegd voor hij in beeld komt bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Dat geeft hem de stempel ‘zware casus’, of ‘multi-probleem’. Synoniemen voor een ingewikkeld geval. Dat vraagt om gerichte aandacht en zorg. "

De meest kwetsbaren

 • complexe multi-probleem gezinnen*,waaronder sociaal afhankelijke gezinnen
 • kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblematiek
 • jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats
 • jongeren met extra risicofactoren als voortijdig schoolverlaten, overmatig middelengebruik, psychische problematiek of beperkte vermogens, tienermoeders.

Verspreid wonende gezinnen

 • gezinnen zonder zelfstandige huisvesting of die te maken hebben met (dreigende) uithuiszetting
 • kinderen die bij niet-gezaghebbende ouders woonachtig zijn
 • zorgmijdende, vluchtende en zwervende gezinnen
 • zwaardere multi-probleemgezinnen met specifieke cultuurgebonden leefwijze, zoals Roma/Sinti
 • gezinnen in besloten (geloofs)gemeenschappen.

Mensen zonder helper

 • gezinnen met een groot wantrouwen richting hulpverlening
 • overlastgevende gezinnen
 • gezinnen die vastgelopen zijn in andere trajecten
 • gezinnen die vanwege hun geloofsovertuiging door het Leger des Heils begeleid willen worden.

Vangnet

 • als er behoefte bestaat om de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel over te dragen aan een andere organisatie
 • als er sprake is van een wachtlijst bij andere gecertificeerde instellingen.

… in die situaties kunnen we maatregelen uitvoeren als vangnetfunctie.

* We spreken van complexe multi-probleem gezinnen wanneer een gezin op minimaal 5 van de volgende leefgebieden problemen ondervindt: huisvesting, woonvaardigheden, lichamelijke gesteldheid, psychische gesteldheid, verslaving, sociale vaardigheden, relatie met Justitie, financiën, dagbesteding, zingeving en opvoedingsvaardigheden. Waarbij een combinatie van problemen de hulpverlening extra moeilijk maakt.