Missie & Visie

Onze missie
LJ&R helpt, als stichting onderdeel van het Leger des Heils Nederland, door middel van dwangmaatregelen (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk) om mensen een nieuw perspectief te geven op een zinvol bestaan. Dat doen we gedreven vanuit een christelijke motivatie. Daarbij kiezen we voor de doelgroep waarvoor het Leger des Heils van oudsher kiest. Mensen aan de rafelranden van de samenleving. Complexe multiproblem gezinnen, dak- en thuislozen en al die anderen die tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen. Dat maakt ons tot bijzondere mensen geschikt voor bijzondere situaties.

Onze visie
Wij doen dit vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en recht heeft op een volwaardig en zinvol bestaan. Wij doen dit ook vanuit het besef dat mensen dit soms niet zelfstandig kunnen realiseren. Wij bieden daarom hulp: zonder te veroordelen, vanuit een open houding, zolang het nodig is, in de vorm en met de intensiteit die de betreffende situatie vraagt.

De missie en visie van het Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.