Missie & Visie

LdH Jeugdbescherming & Reclassering | Bijzondere mensen voor bijzondere situaties

Missie LJ&R

Vanuit Christelijke waarden, kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief bieden op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst.

Visie LJ&R

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en recht heeft op een volwaardig en zinvol bestaan. Wij doen dit ook vanuit het besef dat mensen dit soms niet zelfstandig kunnen realiseren. Wij bieden daarom hulp: zonder te veroordelen, vanuit een open houding, zolang het nodig is, in de vorm en met de intensiteit die de betreffende situatie vraagt.

Missie Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.