Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

LJ&R als organisatie

LJ&R bevindt zich in een speelveld dat op dit moment sterk in beweging is. Aan de ene kant van de organisatie, de Jeugdbescherming, heeft de organisatie te maken met een transitie, transformatie en de daarbij behorende bezuiniging. Aan de andere kant van de organisatie, de Reclassering, heeft de organisatie te maken met bezuinigingen, waarbij vanuit de financier wel verwacht wordt dat we met minder middelen dezelfde resultaten blijven leveren.

Sterk in Beweging

Hoewel de context waarin LJ&R werkzaam is, sterk in beweging is, is het overduidelijk dat een organisatie als het Leger des Heils, waar LJ&R een onderdeel van uitmaakt ook in deze tijd hard nodig is. Vanwege de economische crisis komen steeds meer mensen in de problemen en dit heeft ook zijn weerslag op de criminaliteit en de mate waarin gezinnen al dan niet in staat zijn om hun kinderen de benodigde bescherming en ontwikkelmogelijkheden te bieden.  

Rafelranden van de samenleving

LJ&R helpt, als stichting onderdeel van het Leger des Heils Nederland, door middel van dwangmaatregelen (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk) om mensen een nieuw perspectief te geven op een zinvol bestaan. Dat doen we gedreven vanuit een christelijke motivatie. Daarbij kiezen we voor de doelgroep waarvoor het Leger des Heils van oudsher kiest. Mensen aan de rafelranden van de samenleving. Complexe multiproblem gezinnen, dak- en thuislozen en al die anderen die tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen. Dat maakt ons tot bijzondere mensen geschikt voor bijzondere situaties.