Klachten en dan...?

Binnen het Leger des Heils wordt ernaar gestreefd u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de algemene gang van zaken of de manier waarop een medewerker van Leger des Heils met u omgaat.

Een eerste stap kan zijn om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een dergelijk gesprek biedt u en de medewerker de kans op verbetering en/of herstel van vertrouwen. Als een persoonlijk gesprek voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.

Ter informatie kunt u het klachtenregelement van de afdeling Jeugdbescherming van LJ&R downloaden.

Hierbij ook de brochure die het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht duidelijk omschrijft.