Drangtoezicht

Erger voorkomen én perspectief bieden

Drangtoezicht: Ondersteunen daar waar het kan, doorpakken als dat noodzakelijk is. Gezinnen met complexe problemen die zich moeilijk laten helpen en waarbij kinderen in het nauw komen, vragen om bijzondere aandacht. Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering kent die situaties als geen ander. Met een eigen aanpak van drangtoezicht voorkomen we erger én bieden mensen perspectief. Op een manier zoals we dat gewend zijn: vasthoudend, daadkrachtig.

"Je ziet het aankomen: een opeenstapeling van tegenslagen, een belast verleden, geldzorgen en problemen bij het opvoeden. Sommige gezinnen redden het niet zonder een tijdelijke extra stok achter de deur. Vaak zien ze zelf misschien niet de noodzaak voor hulp of zorgen cultuurverschillen voortdurend voor een nieuw misverstand. Ondertussen wordt de situatie erger en dreigt de veiligheid en ontwikkeling van het kind gevaar te lopen. In die gevallen waar de inzet van (jeugd) hulp niet voldoende is om de opvoedsituatie te verbeteren, kan drangtoezicht worden ingezet."

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Om te voorkomen dat een kind van de rechter een juridische kinderbeschermingsmaatregel krijgt opgelegd, werkt Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering met een drangtoezicht. Een kortdurende maar intensieve interventie, gericht op de verbetering van de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in bedreigde opvoedsituaties en op herstel van het gewone (gezins-) leven. Het drangtoezicht is vrijwillig, maar vrijblijvend is het niet. Werken ouders onvoldoende mee en nemen de zorgen om de veiligheid van het kind toe, dan kan onze jeugdbeschermer de situatie alsnog bij de Raad voor de Kinderbescherming melden.  

Onze aanpak

De jeugdbeschermer stemt het plan van aanpak af op afspraken die het wijkteam of de gemeente al gemaakt heeft met het betreffende gezin. Gedurende zes weken werken we intensief aan een samenwerkingsrelatie - dáár ligt de kern van succes. We bouwen aan eigen kracht, zelfredzaamheid en een sociaal vangnet. De veiligheid van het kind staat hierbij telkens centraal. Waar nodig zetten we passende (jeugd)hulpverlening in. Dit gebeurt in een nauwe samenwerking met het Sociale Wijkteam, scholen en Jeugdhulp. De jeugdbeschermer voert hierbij de regie en houdt toezicht op de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Na de eerste intensieve periode volgt een toetsing. Is er alsnog een gedwongen maatregel nodig? Of moet er andere passende (jeugd)hulp worden ingezet? De duur van ons drangtoezicht is in principe drie maanden, met een eventuele uitloop tot zes maanden. Na het drangtoezicht laten we het gezin niet zomaar los. We zorgen ervoor dat het gezin verdere ondersteuning krijgt vanuit het wijkteam, met (jeugd)hulp of met een kinderbeschermingsmaatregel.  

Wij zijn uw partner

Met drangtoezicht is het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering een betrouwbare partner van gemeenten, wijkteams, woningbouwcorporaties en andere ketenpartners. Het doel van drangtoezicht is het voorkomen van een maatregel, maar ook het verkorten van de maatregel als deze alsnog wordt uitgesproken. Als gecertificeerde instelling voeren we landelijk kinderbeschermingsmaatregelen uit. Doordat we actief zijn in heel Nederland, kunnen we ook buiten de grenzen van een gemeente of jeugdregio cliënten volgen en de – door de kinderrechter opgelegde – maatregel blijven uitvoeren. Zo blijft de veiligheid van kinderen gewaarborgd. Altijd. Je ziet het aankomen: een opeenstapeling van tegenslagen, een belast verleden, geldzorgen en problemen bij het opvoeden. Sommige gezinnen redden het niet zonder een tijdelijke extra stok achter de deur. Vaak zien ze zelf misschien niet de noodzaak voor hulp of zorgen cultuurverschillen voortdurend voor een nieuw misverstand. Ondertussen wordt de situatie erger en dreigt de veiligheid en ontwikkeling van het kind gevaar te lopen. In die gevallen waar de inzet van (jeugd) hulp niet voldoende is om de opvoedsituatie te verbeteren, kan drangtoezicht worden ingezet.