De 36-jarige Karin* werkte voorheen als gezinscoach bij Tien voor Toekomst*, maar sinds ruim twee jaar is ze actief als jeugdbeschermer op locatie Enschede. Van dichtbij ziet ze hoe onveilige thuissituaties kinderen verwonden. Wat maakt ze mee en hoe gaat ze daarmee om?

‘’Mirthe* heeft het altijd alleen moeten doen, er was niemand die voor haar opkwam. Tot op de dag van vandaag wantrouwt ze mensen en moet ik het als jeugdbeschermer en voogd ook vaak ontgelden.’’ Karin heeft in de 2,5 jaar dat ze als jeugdbeschermer werkt veel beschadigde kinderen ontmoet die verstrikt raakten in een instabiele en onveilige thuissituatie. Zo ook de nu 16-jarige Mirthe.  

Gevolgen
‘’Als kind werd Mirthe psychisch mishandeld, doordat haar ouders emotioneel wisselend beschikbaar waren. Dan weer zaten ze in de gevangenis, dan weer stonden ze buiten en worstelden ze met verslaving. De gevolgen draagt zij nog iedere dag. Ik doe hard mijn best om haar te bereiken, maar met zo’n verleden kun je moeilijk verwachten dat ze jou als voogd ineens accepteert. Als jeugdbeschermer pas ik me in zo’n situatie aan. Waar jouw wieg ook stond, het is nooit een vrijbrief om maar te doen wat je wilt.’’  

Prinsesjesgedrag 
Dat te weinig aandacht een kind kan beschadigen, klinkt niet zo vreemd. Maar ook grenzeloze aandacht doet geen goed. ‘’We kregen een zaak overgedragen van een andere Gecertificeerde Instelling waarbij de ouders uit elkaar gingen. Gelukkig was er geen sprake van een vechtscheiding, de ouders namen het soms zelfs voor elkaar op. Toch ging het opvoeden niet helemaal lekker. De kinderen deden alles wat ze maar wilden en ouders gingen overal mee akkoord. Het gevolg van deze vorm van verwaarlozing is dat de kinderen moeilijk konden hechten en dat ze prinsesjesgedrag vertoonden. Hun ontwikkeling werd bedreigd en in het team zaten we met een dilemma. Enerzijds zagen we dat de ouders veel liefde en aandacht gaven, maar aan de andere kant ontspoorden de kinderen door gebrek aan begrenzing.’’

‘’Het is onze voornaamste taak om het kind te beschermen. Daarnaast proberen we de samenwerking met ouders zo goed en zo kwaad als het kan te behouden. Als je dat niet probeert, handel je ook niet in het belang van het kind.’’

Eerlijk en duidelijk
Voor Karin was het een bewuste keuze om de overstap te maken van hulpverlener naar jeugdbeschermer. Ze vertelt: ‘’Dit vak daagt mij uit als persoon en zorgt ervoor dat ik kinderen op een ander, dieper niveau kan helpen. Ik merk dat als je doet wat je zegt en zegt wat je doet, je echt een verschil kunt maken. Eerlijk en duidelijk zijn, niet iets mooier maken dan het is, die dingen staan voor mij centraal.’’

* Tien voor Toekomst is een initiatief van het Leger des Heils voor gezinnen die met meerdere grote problemen kamp. Een gezinscoach van tien voor toekomst begeleidt mensen op tien belangrijke levensgebieden en geeft het gezinsleven weer toekomst. 
* Dit zijn gefingeerde namen