LEESTIJD: 2 MINUTEN

Het PGO (Prison Gate Office) is tot op de dag van vandaag een succesvol samenwerkingsverband tussen LJ&R en het gevangeniswezen (DJI).  Het initiatief dat startte in 2006 helpt gedetineerden die vrijkomen en vrijwillig om hulp vragen. Gedetineerden hebben weinig sociale contacten, geen inkomen of huisvesting. De PGO helpt hen om deze zaken op orde te krijgen.

Buiten de gevangenis staat Rumold te wachten op een gedetineerde die vrijkomt. Rumold had al enkele gesprekken in de gevangenis om hem voor te bereiden op zijn vrijlating. Het wachten duurt langer dan verwacht. De man die vrijkomt vertraagt zijn vrijlating. Toch loopt hij even later de gevangenis uit, kijkt Rumold aan en zegt cynisch gedag. Met een lachje op zijn gezicht loopt hij naar het busstation. Van tevoren maakte Rumold een afspraak om met hem een uitkering aan te vragen en huisvesting te regelen.

Veranderde houding
De casemanager nam eerder al contact op dat de houding van de gedetineerde van zeer meewerkend veranderde naar “ik heb geen hulp nodig”. Het was daarom de vraag of hij nog mee wilde werken. Was dit zijn psychiatrisch ziektebeeld die, richting einde detentie, naar boven kwam? Rumold nam het besluit om toch naar de gevangenis te gaan om hem te motiveren mee te gaan.

Een illegale ergenis
Eerder die week maakte Rumold een plan voor een man die vijf jaar in zijn auto sliep. Hij was dakloos. PGO Arnhem plaatste hem in een eigen ontwikkeltraject. Met spoed vroeg Rumold een convenantwoning aan. Dit is een woning die het Leger des Heils bekostigt. In het traject kreeg hij een postadres en een uitkering. Maar om in aanmerking te komen voor een uitkering, moet je je bankafschriften inleveren en mag je maar een beperkte hoeveelheid geld hebben. De dakloze stelde het inleveren van zijn bankafschriften uit tot het laatste moment. Op zijn afschriften stond dat de man 30 000 euro opnam in delen van 10 000 euro. Hij bleek in het begin van het traject een erfenis te hebben gekregen.

Geld als zegen of vloek
Zo zou een erfenis in plaats van een zegen een vloek kunnen worden. Het geld zou zijn problemen niet oplossen. Zonder hulp zou de man zijn geld opmaken en is zijn vooruitzicht nog steeds niet goed. Nu heeft hij bewindvoering, een huisje en stabiliteit. De uitkering, die hij onterecht had ontvangen, betaalde hij terug. De bewindvoerder brengt zijn schulden in kaart en regelt de afbetalingen van zijn schulden. De PGO helpt zo waar geen officiële ondersteuning is geregeld.