Privacyreglement

Bescherming persoonsgegevens

U heeft contact met het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R). Om u de hulp te kunnen bieden die u nodig heeft, registreert LJ&R uw persoonlijke gegeven. Omdat uw privacy een kostbaar goed is, gaan wij met uw gegevens zorgvuldig om. Daarbij houden wij ons aan het privacyreglement gecertificeerde instellingen.

Ter informatie kunt u hier het privacyreglement gecertificeerde instellingen downloaden.