De Cliëntenraad

Uw mening is voor ons belangrijk

Binnen het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van ons aanbod steeds verder te verbeteren. Om dat te kunnen doen, is kritische input van onze cliënten onmisbaar. De Cliëntenraad is voor onze organisatie daarom een belangrijk adviesorgaan. Onderstaand licht de cliëntenraad toe wat zij doen, waarom ze het doen en waar u terecht kunt als u zich samen met hen wilt inzetten voor een goede jeugdbescherming.

 WAT DOET DE CLIËNTENRAAD VOOR JOU?
We komen op voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers die begeleiding krijgen van LJ&R. Dat doen we door:
- Naar jullie ervaringen en ideeën te luisteren. 
- Gemeenschappelijke ervaringen om te zetten in adviezen aan LJ&R. Op deze manier dragen we bij aan de kwaliteit van de jeugdbescherming.  

DOOR OUDERS
Wij zijn allemaal ouders die te maken hebben gehad met jeugdbescherming van LJ&R. Daardoor weten we uit ervaring hoe het is om cliënt te zijn en wat belangrijk is bij het krijgen van begeleiding.  

ONS RECHT
We zijn een officiële en zelfstandige gesprekspartner van LJ&R. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) stelt instellingen zoals LJ&R namelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Dankzij ons advies- en instemmingsrecht hebben we invloed op het beleid van de organisatie. Die invloed gaat vooral over onderwerpen die kinderen, jongeren en hun ouders/ verzorgers direct raken binnen de begeleiding. Onze ondersteuner helpt ons bij het raadswerk.  

VERGADEREN MET DE DIRECTIE 
We komen elke maand bij elkaar. En regelmatig praten we met de directie. We geven LJ&R zowel gevraagd als ongevraagd advies over onderwerpen die voor ons en jou belangrijk zijn, zoals:
- De start van een traject: hoe moet dat eruit zien?
- Informatievoorziening: wat hebben cliënten nodig?
- De begeleiding van cliënten: wat is er nodig om dat te verbeteren?  

OOK MEEDENKEN EN ADVISEREN?
We zoeken regelmatig mensen die zich met ons willen inzetten voor goede jeugdbescherming. Heb je begeleiding gehad van LJ&R? En kun je goed benoemen wat er goed gaat en wat er beter kan in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders/ verzorgers? In de cliëntenraad kun je hiermee aan de slag. We krijgen ook de mogelijkheid om cursussen te volgen zodat we ons werk goed kunnen uitoefenen. Voor deelname aan de cliëntenraad krijg je een vergoeding. Ook je reiskosten worden vergoed.  

CONTACT
Heb je vragen, ideeën of is deelname aan de cliëntenraad iets voor jou? Stuur een mail naar de voorzitter van de cliëntenraad via berto-clientenraad@hotmail.com. De cliëntenraad is er niet om persoonlijke problemen op te lossen. Heb je een klacht? Klik dan hier voor meer informatie.