De Cliëntenraad

Uw menig is voor ons belangrijk

Binnen het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van onze hulpverlening steeds verder te verbeteren. Om dat te kunnen doen, is kritische input van onze cliënten onmisbaar. De Cliëntenraad is voor onze organisatie daarom een belangrijk adviesorgaan.

De Cliëntenraad helpt ons in het verbeteren van ons werk, door op te komen voor de belangen van de mensen die wij helpen; cliënten van de jeugdbescherming, zowel ouders, jeugdigen als (heel) jonge kinderen. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan met negen leden. Zowel cliënten als oud-cliënten, jongeren en/of hun ouders kunnen lid worden van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de directie van het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering om hen te helpen de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.

Interesse?

Voor de Cliëntenraad komen wij graag in contact met huidige en oud-cliënten, alsmede ouders van cliënten van het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Onze ideale raadsleden zijn enthousiast, willen participeren tijdens een zes wekelijkse vergadering en helpen mee met het opstellen van adviezen. U heeft aandacht voor de belangen van alle cliënten en voor de hoofdthema’s van onze jeugdbescherming van het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Daarnaast is het van belang dat u de Nederlandse taal – zowel mondeling als schriftelijk – redelijk beheerst, over goede contactuele eigenschappen beschikt en een luisterend oor kunt bieden. U kunt zich goed inleven in mensen en zaken en werkt graag in teamverband.

Wij zoeken nieuwe leden!

Neem dan contact op met Berto, voorzitter van de clientenraad: berto-clientenraad@hotmail.com
Liever telefonisch contact? Stuur dan een mailtje met je telefoonnummer en hij zal je zo spoedig mogelijk bellen.