Jeugdbescherming

Op het gebied van Jeugdbescherming voeren we alle wettelijke maatregelen uit; ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdbescherming. Meer informatie

Jeugdreclassering

Met onze jeugdreclassering bieden we hulp aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen. Onze hulp is daarbij gericht op het voorkomen of doen afnemen van een criminele carrière. Onze activiteiten betreffen het bieden van hulp en steun aan de jongere bij het nakomen van de voorwaarden in opdracht van de officier van de justitie en/of de rechter. Meer informatie

Reclassering

De regering werkt hard aan het terugdringen van recidive. Leger des Heils Reclassering speelt daarin een sleutelrol. Ons doel als reclasseringsorganisatie is helder: de kans op recidive verminderen. Door advies, toezicht en begeleiding en waar nodig, gedragsinterventie, nazorg en ondersteuning bij resocialisatie. Meer informatie

Cliënten

Er is diverse informatie beschikbaar voor cliënten van het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Bijvoordeeld folders voor cliënten, adresgegevens LJ&R en informatie over de cliëntenraad. Meer informatie