Terecht!

Informatie- en adviespunt voor mannen en vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn

Terecht! heeft als doel de positie te verbeteren van mannen en vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn. Hoe? Door outreachend werk en activiteiten gericht op empowerment, het geven van informatie en advies en door aandacht te besteden aan voorlichting en belangenbehartiging. Terecht! is het informatie- en adviespunt.   voor mannen en vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn. Het is een initiatief van Leger des Heils Welzijns- & Gezondheidszorg Zuidoost in samenwerking met verschillende partners.

Terecht! is er voor alle mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. Iedereen is welkom!

Wil je over je werk praten of heb je een probleem? Wij bieden een luisterend oor en denken mee over een oplossing. Wij zijn er voor jou!

Terecht! is te bereiken voor persoonlijk advies en informatie. Daarnaast bieden we het uitstapprogramma Levenskracht aan voor mannen en vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn. Terecht! wordt bemenst door coaches, ervaringsdeskundigen en medewerkers van partner- organisaties. Heb je vragen over werken, stoppen of starten in de prostitutie? Neem dan vooral contact op.

Bij Terecht! proberen we de positie van mannen en vrouwen in de prostitutie en slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Terecht! beoogt het stigma rondom prostitutie te doorbreken door het zichtbaar en bespreekbaar te maken en biedt waar mogelijk nieuwe perspectieven aan. Daarnaast is Terecht! ook actief in het (digitaal) veldwerk. Dit kunnen we niet alleen. Dit doen we samen met partners waaronder de GGD, Helse Liefde, Politie, Koraalgroep e.d.