Terecht

Het nieuwe inloop- en adviescentrum Terecht! voor (ex-) sekswerkers is een initiatief van Leger des Heils in samenwerking met Avans Hogeschool.

Samen met studenten en ervaringsdeskundigen zijn Avans Hogeschool en Leger des Heils de uitdaging aangegaan om de leef- en werkomstandigheden van (ex) sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Door middel van onderzoek, opzet van informatie- en adviespunt en het uitstapprogramma Levenskracht hebben we de ambitie om de positie van de (ex) sekswerkers en slachtoffers mensenhandel te verbeteren. Terecht! het inloop- en adviescentrum heeft als doel dat positieverbetering van (ex) sekswerkers. Hoe? Door het bieden van activiteiten gericht op empowerment. Het geven van informatie en advies en in te steken op voorlichting en belangenbehartiging. Terecht! beoogt het stigma rondom sekswerkers te doorbreken door het zichtbaar en bespreekbaar te maken. Terecht! is gevestigd in de kantine van het Social Lab en is geopend elke maandag- en woensdagmiddag van 13:30 – 17:00 uur.