Levenskracht

Uitstapprogramma voor sekswerkers

‘Levenskracht’ helpt sekswerkers om op integrale en geïntegreerde wijze meer verantwoordelijkheid over hun leven te krijgen en om hun leefomstandigheden te verbeteren. In het meest gunstigste geval zijn sekswerkers aan het einde van het traject uit de prostitutie gestapt. Om de kans op terugval te beperken tracht het Leger des Heils het netwerk van afhankelijkheidsrelaties van sekswerkers aan te pakken en ze handvaten voor de toekomst te bieden.