Klachten en dan...?

Binnen het Leger des Heils Limburg Brabant wordt ernaar gestreefd u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de algemene gang van zaken of de manier waarop een medewerker van Leger des Heils Limburg Brabant met u omgaat.

Een eerste stap kan zijn om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een dergelijk gesprek biedt u en de medewerker de kans op verbetering en/of herstel van vertrouwen. Als het om algemene zaken gaat, kunt u een mondelinge klacht naar voren brengen tijdens het bewonersoverleg op uw afdeling. Als een persoonlijk gesprek of een klacht tijdens het overleg voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.

U kunt uw klacht schriftelijk versturen per post of per mail naar het klachtensecretariaat.
Klachtensecretariaat

Kolonel Millerstraat 67
6224 XM Maastricht 

secretariaat.cwzwlb@legerdesheils.nl

Bij ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd.
De klacht wordt besproken en beoordeeld en afhankelijk daarvan al dan niet in behandeling genomen.
U ontvangt hier tevens bericht over.

De landelijke klachtenregeling vindt u als u op deze link klikt.