Gedragsinterventie voor jongeren met forse gedragsproblemen

MTFC

MTFC is een erkende gedragsinterventie voor jongeren van 12 – 18 jaar met forse gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. Het behandelprogramma wordt ingezet in plaats van een gesloten plaatsing; detentie of plaatsing in gesloten jeugdzorg.