Cliënttevredenheidsmeting

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

CTM 2016

Hieronder kunt u de cliënttevredenheidsmetingen van Leger des Heils Limburg Brabant downloaden.

Opvang Ambulant

Opvang Niet Ambulant

Factsheet zorgmedewerker begeleid wonen

LIBWA2

Herstart Wyckerpoort

Begeleid Wonen Venlo

Housing First Eindhoven

Levenskracht

Begeleid Wonen Zuid Limburg

BijBosshardt Maastricht

Nachtopvang De Klomp

Domus de Ruijs

Domus Sinselveld en Domus Dommel

Domus Vrieheide

Domus Kommelwartier

Domus Molenberg

 

 

 

 

 

Downloads

GGZ_BW_209_Domus de Ruijs Heerlen_niet officieel_1.0.0 GGZ_BW_210_Domus_Kommelkwartier Maastricht_1.0.0 GGZ_BW_211_Domus Mberg Hrlen II niet officieel)_1.0.0L GGZ_BW_212_Domus Sinselveld Venlo_1.0.0 GGZ_BW_213_Domus Vrieheide_Rapport CQI BW_1.0.0 GGZ_BW_214_LIBW A2 Maastricht Rapport CQI meting (GGZ)_1.0.0 O_A_C_116_Begeleid Wonen Eindhoven_rapport_CQI_O_A_officieus_1.0.0 O_A_C_118_Begeleid Wonen Zuid-Limburg_rapport_CQI_O_A_v1.0.0 O_A_C_119_Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven_rapport_CQI_O_A_v1.0.0 O_N-A_B_4_Sociaal Pension Valleiregio_rapport CQI O_NA_v1.0.0 O_N-A_C_5_24 uursopvang Maastricht Boschkwartier_rapport CQI O_NA_v1.0.0 O_N-A_C_7_Slaaphuis de Fronten_CQI rapport O_NA_v1.0.0