Wij zoeken een Sociaal Pedagogisch Werker (SPW 2) DNO de Singel Maastricht

22-04-2020

 
Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van geloof in de mogelijkheden van onze deelnemers. De begeleiding wordt vormgegeven volgens krachtgerichte methodieken. We zoeken dan ook een gedreven kandidaat die een basishouding hanteert van hoop en optimisme en deelnemers ondersteunt in hun eigen herstel.

Als Sociaal Pedagogisch Werker voer je zelfstandig taken uit op het gebied van het bevorderen van een goed klimaat binnen de afdeling en ziet erop toe dat de onderling gemaakte afspraken worden nageleefd.  Je creëert een prettige omgeving waarin de deelnemers zich veilig en geborgen voelen.  Naast het onderhouden van de direct uit de functie voortvloeiende contacten, neem je deel aan team overleggen. Naast het inventariseren van de hulpvraag van de deelnemers, behoort het mede opstellen,     uitvoeren en evalueren van het persoonlijk plan van de deelnemers, tot je taak. Je voert periodieke gesprekken met de betreffende deelnemers en met hen formuleer je doelen die naar acties worden vertaald.

 • een positief Christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg;
 • een agogische opleiding, afgerond met een diploma, op minimaal MBO 4 niveau of daarmee vergelijkbaar;
 • ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
 • goede sociale vaardigheden voor het begeleiden van mensen met gedragsproblematiek;
 • stressbestendig, kritisch en een ‘hands on mentaliteit’;
 • kennis van verslavingsproblematieken en psychopathologie;
 • ervaring met (of de bereidheid tot het eigen maken van) de herstelgerichte methodiek;
 • bereidheid in onregelmatige diensten te werken;
 • je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar;
 • er is mogelijkheid tot verlenging;
 • een salaris op basis van schaal 6, zijnde minimaal € 2219 en maximaal € 3176 bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week;
 • een arbeidsduur van 32 uur per week;
 • opname in het pensioenfonds PFZW;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem; de gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben.

Interesse? Solliciteer dan voor 15 mei 2020 op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:

 • je CV
 • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je christelijke levensovertuiging)  

Je kunt alleen solliciteren via : https://www.limburgvac.nl/vacatures/zorg-vacatures/welzijnszorg/sociaal-pedagogisch-werker-spw-2-dno-de-singe-leger-des-heilsl-maastricht-74196.html  
Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

Neem dan contact op met: Myriam Leenders, Afdelingshoofd Dag en Nachtopvang Singel 9
Telefoonnummer: 06-12465747

%MCEPASTEBIN%