Vertrek Hans-Martin Don bij Leger des Heils W&G Limburg-Brabant

18-10-2017

HM_2016De verbinding aangaan met elkaar is als directeur Leger des Heils W&G Limburg-Brabant mijn motto geweest de afgelopen 7 jaren. Verbinding met u, lokale bestuurders, sociale partners, cliënten, vrijwilligers en medewerkers. De afgelopen jaren stonden in het teken van de transities en de omslag in het zorg- en welzijnsveld. Een roerige periode van zoeken naar stabiliteit, in zorg, in financiën, in samenwerking en natuurlijk in mensen. Er blijven in toenemende mate nog steeds mensen tussen wal en schip vallen. Wij zien dat aan een toename van burgers die gebruik moeten maken van de opvang, maar ook zien we nieuwe groepen burgers, die genoodzaakt zijn om gebruik te maken crisisopvang. De meest opvallende zijn burgers met een dominante psychiatrische problematiek, burgers met een licht verstandelijke beperking en burgers met financiële problemen. Deze veranderingen vragen om een aanpassing binnen de Maatschappelijke Opvang. Juist op die veranderingen heb ik samen met de mensen van Leger des Heils Limburg-Brabant gestuurd de laatste jaren. Samen hebben we mooie projecten met vernieuwende aanpak neer kunnen zetten, waarbij eigen kracht en zelfregie van mensen centraal staan. Samen met al onze lokale netwerken in Limburg-Brabant, samen met u!

Fantastisch om dit met de medewerkers van het Leger des Heils en met jullie allemaal te hebben kunnen doen. Eigen verantwoordelijkheid en actieve participatie aan de samenleving vraagt om nieuwe aanpak en een andere insteek van samenwerken. Innoveren dus op thema’s en doelgroepen die dat hard nodig hebben, spreekt mij enorm aan. Toen ik gepolst werd door de stichtingsdirectie van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering voor de functie van directeur Innovatie Jeugdbescherming & Reclassering, hoefde ik ook niet lang na te denken. Per 1 november begin ik aan deze nieuwe uitdaging en inmiddels heb ik het stokje overgedragen aan de nieuwe 3 hoofdige directie bestaande uit: 

  • Gert Jan Freeke, algemeen directeur (halftime)
  • Joke Wisseborn-Remigius, adjunct directeur (fulltime)
  • Richard Smeets, directeur bedrijfsvoering (fulltime)

Uiteraard ken ik ze persoonlijk, Richard al lang als MT lid, maar ook Joke en Gert Jan. Ik heb veel vertrouwen in de capaciteiten van dit driemanschap en wens hen alle succes bij hun uitdaging in Limburg-Brabant.   Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking de afgelopen jaren. Verder heb ik alle vertrouwen dat de samenwerking met Leger des Heils Limburg-Brabant  geborgd is en de ingeslagen paden zich doorzetten. Dit is ook de wens van de landelijk directie Leger des Heils. Onze inzet blijft zich richten op het opvangen van kwetsbare mensen, hen professioneel te ondersteunen en te begeleiden op de weg terug naar een zelfredzaam en zinvol bestaan.

Met hartelijke groeten  

Hans-Martin Don