Samen de verbinding aangaan

20-04-2016

De afgelopen jaren stonden in het teken van de transities en de omslag in het zorg- en welzijnsveld. Een roerige periode, die zich nu lijkt te stabiliseren. Toch merken we dat er nog mensen zijn die tussen de wal en het schip vallen en dat baart ons zorgen. Er is niet alleen een toename van burgers die gebruik moeten maken van de opvang. We zien ook nieuwe groepen van burgers, die naast de alcohol- en of drugsverslaafde burgers, genoodzaakt zijn om gebruik te maken crisisopvang. De meest opvallende zijn burgers met een dominante psychiatrische problematiek, burgers met een licht verstandelijke beperking en burgers met financiële problemen. Deze veranderingen vragen om een aanpassing binnen de Maatschappelijke Opvang . Uit ervaring weten we dat een integraal maatwerkaanpak tot snellere en betere resultaten zal leiden. We gaan daarbij uit van eigen krachten en zelfregie. We spreken ze aan op eigen verantwoordelijkheid en actieve participatie aan de samenleving. We willen ze een ruimte bieden waar ze zich thuis voelen en gewaardeerd worden waardoor en zich kunnen ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Wonen in een natuurlijke omgeving en meedoen in de buurt is hierbij erg belangrijk. Samen met partners, de buurt en vrijwilligers werken we samen om zodoende een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Insteek is samenwerken aan een gezamenlijk doel en daarmee een bijdrage te leveren aan anderen en de buurt als geheel. Dat biedt perspectief. Leger des Heils W&G Limburg-Brabant zet zich in om mensen op te vangen, professioneel te ondersteunen en te begeleiden op de weg terug naar een zelfredzaam en zinvol bestaan. We nodigen anderen uit om samen met ons de verbinding aan te gaan met kwetsbaren. Dit jaarverslag vormt een open uitnodiging om aan te haken bij ontwikkelingen en thema’s waar we afgelopen jaar op geïnvesteerd hebben om positie van kwetsbare burgers in de samenleving te doen verbeteren. Daar gaat het uiteindelijk om. Samen staan we sterk en kunnen we veel meer bereiken. Wij doen dit bevlogen vanuit onze inspiratie en met de wijsheid van ons christelijk geloof.

Hans-Martin Don Directeur Leger des Heils W&G Limburg-Brabant.

 Jaarverslag 2015