Sluiting Vast & Verder Eindhoven

23-08-2019

Sluiting Vast & Verder - Leger des Heils InSite Recentelijk heeft Leger des Heils W&G Limburg-Brabant besloten de werkzaamheden voor Vast en Verder in Eindhoven te beëindigen als gevolg van economische omstandigheden. Dit betekent dat per 1 januari 2020 de beschermde woonvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren Vast en Verder, gelegen aan de Gounodlaan te Eindhoven, gaat sluiten.

Sluiting Vast & Verder - Leger des Heils InSite

Het Leger des Heils wil bovenstaande op een zorgvuldige manier afronden.

Voor de bewoners van Vast en Verder wordt er in samenwerking met regieteam van de gemeente en andere zorgaanbieders gezocht naar een passende plek. Verder gaat het Leger des Heils met alle medewerkers individueel in gesprek om te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor een andere passende functie binnen de organisatie of voor een loopbaantraject.

De komende periode worden de details verder ingevuld met de betrokkenen.

Met vriendelijke groet,

Joke Wisseborn – Remigius Envoy 

Algemeen Directeur Leger des Heils W&G Limburg-Brabant