Onze impact 2017 in een oogopslag

14-08-2018

Zo midden in de zomer is het een goed moment om even weer stil te staan bij wat de impact is geweest van Leger des Heils in 2017.  Diverse cijfers en feiten heeft Leger des Heils verzameld en verwerkt om in een oogopslag te kunnen laten zien wat de impact is geweest in 2017.

Door de samenwerking met onze partners kunnen we toegang en perspectief bieden:
Apotheek, Bedrijfsleven, Buurtorganisaties, Belangenorganisaties, Dagbesteding, Fondsen, Gemeente
GGD, GGZ, Huisartsen, Justitie, Kerken, Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen, Ministerie V&J, Netwerkorganisaties, Onderwijs, Politie, Politiek, Handhaving, Serviceclubs, Sportorganisaties, Veiligheidshuis, Verslavingszorg, Welzijnsorganisaties, Wijkteams, Wijkverpleging,Woningcorporaties, Zelfregiecentra, Zorgkantoor

Ontwikkeling en innovatie:
-Deelname aan Academische Werkplaats OGGZ en Herstelwerk van Impuls Onderzoekscentrum.
- Onderzoek extramuralisering beschermd wonen in Zuid-Limburg
- Onderzoek verwarde personen op straat 
- Onderzoek inzet ervaringsdeskundigheid & Peer Support

We staan voor kwaliteit in onze dienstverlening en zijn HKZ gecertificeerd

Onze deskundigheid:
Onze medewerkers van 10vToekomst staan geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
De verpleegkundigen en de gedragswetenschappers zijn BIG-geregistreerd.
De medewerkers zijn opgeleid in de Herstelgericht Methodiek van UMC.

Onze waardering:

De stakeholders waarderen onze dienstverlening met een 7,4
De deelnemers waarderen onze hulpverlening met een 7,9
De waarschijnlijkheid dat Leger des Heils wordt aanbevolen als plek om te werken 7,2

Regio’s waar we werkzaam zijn:

Eindhoven, Helmond, Heerlen, Maastricht Heuvelland, Roermond, Venlo, Tilburg.

Onze organisatie: stand per 31-12-2017

Aantal medewerkers 251
Aantal fte 217
Aantal stagiares 20
Aantal vrijwilligers 17  (
Vrijwilligers met een vrijwilligercontract. Eenmalige inzet zoals NL Doet is niet meegerekend. )
Aantal ervaringsdeswerkers 10

Leger des Heils is een flexibele praktische zorgorganisatie.

Onze Visie:
In een samenleving die waarin oppervlakkigheid en onverbondenheid mensen uit elkaar drijft, waar mensen toegang en perspectief ontberen, willen we ons als Leger des Heils Limburg-Brabant verbeteren in verbinding maken.  We verbinden ons aan elkaar in bewogenheid en willen daarmee een betere toekomst mogelijk maken.

Onze Missie
Vanuit onze missie richten wij onze focus mensen aan de onderkant van de samenleving om hen toegang en perspectief te bieden op een leven zoals door God bedoeld: Als mens te ervaren erbij te horen , mee te tellen, van waarde te zijn en tot je bestemming te komen.   

Hoe werken wij?
Gedreven. Vastberaden. Actief. Doorzetten. Altijd nieuwe kansen. Geduld. Steeds opnieuw. Bewogen en bereid. Niet alledaags. Praktisch. Snel. Fysieke noden eerst. Heel de mens. Kaders zijn uitdagingen. Richtinggevend aanwezig. Kleine stapjes. Persoonlijk. Herstelgericht. Samen met vrijwilligers, ervaringswerkers en professionals staan we klaar voor  de meest kwetsbaren onder ons.

Wat bieden wij?
Maatschappelijke opvang, groepsbegeleiding, individuele begeleiding, beschermd wonen en algemene voorzieningen in de buurt en op straat.  We geloven in hersel van het gewone leven door het bieden van toegang en perspectief bij wonen, werk & inkomen en vrije tijd.

Onze kracht
De Leger des Heils aanpak wordt gevoegd vanuit Bijbelse inspiratie  de Leger des Heils Heritage (w.o. William’s Booth Darkest England and the Way Out) en vertaalt zich in concrete activiteiten en trajecten om mensen aan de onderkant van de samenleving nabij te zijn en te ondersteunen in hun concrete leefsituatie. We investeren in versterken van de eigenkracht door de principes van Herstelwerk toe te passen in de praktijk.

Jaarverslag

 

Een aantal cijfers over impact in 2017 “Toegang en Perspectief”

In 2017 zijn er 1268 mensen in aanraking gekomen met activiteiten van Leger des Heils W&G Limburg-Brabant

503 aanmeldingen heeft het Leger ontvangen voor herstel van het gewone leven

469 deelnemers zijn klaar voor de toekomst zonder Leger des Heils

837 deelnemers worden herstelgericht ondersteund om de dromen en wensen te realiseren

47 is de gemiddelde leeftijd van de deelnemer

39 deelnemers zijn doorgestroomd naar een eigen huis via Door, Housing First en woonbegeleiding in Eindhoven

211 (ex)sekswerkers hebben een vraag beantwoord gekregen bij informatie – en adviespunt Terecht!

40 sekswerkers proberen via Levenskracht uit te stappen

88 gezinnen zijn door 10vToekomst ondersteund bij hulpvragen in opvoeding en ondersteuning

251 medewerkers zijn er in dienst

Meer dan 171 vrijwilligers hebben een handje geholpen

30 jongeren hebben een kans gekregen via Vast en  Verder en 35 via Changes

De Soepbus rijdt in Helmond, Eindhoven, Venlo, Maastricht en Heerlen. In Maastricht zijn er 832 koppen soep uitgedeeld en in Venlo 4160 soep koppen. In Heerlen rijdt de Soepbus 52 ritten per jaar. Er komen ongeveer 35 personen per week en samen eten ze 30 liter soep en 3 broden op.

Documentaire Onderkomen van VLOT is in première gegaan

Naast overnachtingen bij Nachtopvang ’t Eindje is er 11.114 keer geslapen bij Singel 9 en 8.936 bij de Klomp.

43.827 spullen zijn verkocht bij 50l50Store

324 bakken hebben planten bij 50l50 B-Green

70 deelnemers namen deel aan 50l50 Workforce

57 nieuwe aanmeldingen bij 50l50 Workforce

9 deelnemers hebben een betaalde baan gekregen

1 deelnemer heeft BBL-opleiding verkoopmedewerker niveau 2 afgerond

1 deelnemer heeft een allergenen cursus gedaan en  2 deelnemers hebben een bosmaaicursus afgerond

3 deelnemers en 1 professional hebben diploma Maatschappelijke Sportcoach gehaald

Een groep van 10-20 deelnemers samen  aan 4 hardloopevents meegedaan in Maastricht

180 mensen bezoeken BijBosshardt in Maastricht elke week.  BijBosschardt in Roermond wordt elke dag bezocht door ongeveer 9 tot 15 personen.

BijBosshardt Roermond eten er 1x per 2 weken gemiddeld tussen de 9 en 14 personen.

Per week komen er ongeveer 55 mensen eten bij BijBosshardt en 60 mensen komen extra brood van gisteren ophalen.

Ongeveer 100 mensen hebben in Maastricht per week via  Samen Sportief programma deelgenomen aan de verschillende sportactiviteiten

65 vluchtelingen hebben genomen aan de verschillende sportactiviteiten

In Heerlen zijn we gestart met een Samen Sportief programma met 3 sportactiviteiten

Het voetbalteam van Maastricht heeft voor de  3e keer de Fair Play Cup gewonnen bij de Dutch Street Cup & Life Goals Festivals

Aldo en de Reetkevers hebben dankzij het Kunst -& Theatergala opgetreden in AFAS Live en gespeeld bij de Bedrijvendag van het Leger des Heils en zijn geboekt voor een event bij NVM

De 5 wekelijkse PeerSupportgroepen  zijn door 1300 deelnemers bezocht

Leger des  Heils heeft 8 ambassadeurs die presentaties geven