Nieuwe directeur Leger des Heils hekelt bezuinigingen: 'Ik ben verontwaardigd'

15-01-2019

Joke Wisseborn, directeur van het Leger des Heils in Brabant en Limburg, vindt de krimpende budgetten voor zorg onverteerbaar.

schetst een tafereeltje, vorige week nog door haar gadegeslagen in de daklozenopvang van het Leger des Heils in de Eindhovense Visserstraat. Aan tafel zat een man met lichamelijke problemen. Hij was op straat beland nadat hij een gevangenisstraf moest uitzitten omdat hij nog tal van boetes had openstaan. Zijn huis en uitkering was hij zo kwijtgeraakt. Een andere man stopte al zijn bezittingen in een slaapzak en maakte zich zo klaar om weer de straat op te gaan. Een derde bezoeker stond in zichzelf te praten. Hij verkeerde in een psychotische waan. Dit alles op een oppervlakte van een paar vierkante meter.

Joke Wisseborn-Remigius (57) is sinds oktober algemeen directeur van het Leger des Heils in Noord-Brabant en Limburg. Ze volgde Hans-Martin Don op, die landelijk directeur Innovatie Jeugdbescherming & Reclassering werd bij het Leger.

't Eindje

Wisseborn beschrijft de situatie van vorige week vanachter haar bureau in de Eindhovense Raiffeisenstraat. Dat bureau is gemaakt door daklozen, een lamp en de kunst aan de muur ook. Wat Wisseborn met haar schets wil zeggen? De ene dakloze is de andere niet, de een heeft andere zorg en opvang nodig dan de ander. Maar allemaal komen ze wel samen op de verschillende opvangplaatsen in de stad.

Twee jaar geleden begon Wisseborn, woonachtig in Zutphen, te werken in Eindhoven en Maastricht, haar twee beroepsmatige standplaatsen. In Eindhoven viel nachtopvang 't Eindje aan de Mathildelaan haar meteen op. Daar overnachten in de slaapzalen dagelijks tientallen daklozen met sterk uiteenlopende achtergronden bij elkaar. Mensen met psychiatrische problemen, al dan niet verslaafd. Jongeren die op straat zijn beland omdat ze moeite hebben met de druk die de samenleving ze oplegt. Asielzoekers. Mensen die al heel lang dakloos zijn. Nieuwe aanmelders die nog maar kort zonder huis zitten vanwege schulden. Oost-Europese werknemers die het dak boven hun hoofd zijn kwijtgeraakt. Alles en iedereen door elkaar. ,,Zo willen wij dat niet als Leger des Heils. Wat mij betreft gaat 't Eindje in de toekomst dicht."

Maar waar moeten de daklozen dan overnachten, als 't Eindje zou sluiten? Kleinschalige opvang, bijvoorbeeld met vier mensen in een huis of in zelfbeheer, kan een alternatief zijn, denkt Wisseborn. ,,Met de gemeente, opvangorganisatie NEOS en de daklozenstichting Ervaring die Staat zijn we in gesprek over alternatieven voor de huidige opvang. Preventief zouden we iets kunnen doen voor zogeheten bankslapers. Het is bekend dat mensen voordat ze dakloos worden vaak een tijd van de ene bank naar de andere hoppen, totdat iedereen uit hun netwerk de deur dichtdoet. We zouden mensen die hun bank ter beschikking stellen, tegemoet kunnen komen door niet meer te korten op hun uitkeringen als ze iemand onderdak bieden."

Crisisopvang

Voor daklozen met 'lichtere problematiek' denkt Wisseborn aan dit soort oplossingen, voor de zwaardere gevallen houdt ze haar hart vast. Crisisopvang zal altijd nodig blijven en beschermd wonen is noodzakelijk voor mensen die kampen met een kluwen aan problemen.

Op dat beschermd wonen bezuinigt de gemeente Eindhoven nu zo'n 30 procent. Dat die bezuinigingen in Eindhoven nodig zijn, bestrijdt Wisseborn niet. Tegelijkertijd stelt ze vast dat er juist meer mensen met psychische problemen op straat belanden, omdat patiënten in de geestelijke gezondheidszorg tegenwoordig zoveel mogelijk ambulant worden behandeld en zo min mogelijk in klinieken.

Van oudsher

Het Leger des Heils bekommert zich van oudsher om mensen met de zwaarste problematiek. In de Domushuizen van het Leger - ook in Eindhoven - wonen mensen met psychische, verslavings- of gedragsproblemen die 24 uur per dag begeleiding krijgen.

,,Wij bieden hulp in de meest complexe situaties. We krijgen nog steeds nieuwe aanmeldingen in deze categorie. Wat zij nodig hebben, kost het meest. Maar juist voor deze mensen is nu minder geld en minder zorg beschikbaar. Daar ben ik verontwaardigd over."

Joke