Nieuwe aanpak slachtoffers mensenhandel

27-06-2018

Er is in Limburg een breed samenwerkingsverband opgezet voor de hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Het gaat om kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van uitbuiting, die gebruikt worden door ‘loverboys’ of vrouwen die uit de prostitutie willen stappen.

De Stichting Helse Liefde (inmiddels expertisebureau Helse Liefde), Rubicon, het Leger des Heils en de Koraal Groep werken samen om op maat hulp te bieden. “Dat doen we stilletjes al twee jaar. We willen graag breed de problematiek aanpakken”, licht Theo Hendrickx, coordinator van het expertisebureau Helse Liefde toe.

Trainingen
Ook de doelgroep licht verstandelijk beperkten en jongeren met een psychiatrische problematiek die met mensenhandel te maken heeft gekregen, krijgt een specifieke behandeling bij de Koraal Groep. “Verder geven we trainingen aan bijvoorbeeld politie en justitie om te zorgen dat hulpverlening en strafvervolging beter op elkaar aansluiten. Collega Marlies Levels waarmee ik destijds het steunpunt Helse Liefde heb opgezet, is verbonden aan het expertisecentrum en geeft onder andere voorlichting op scholen.”

C3d07e0c-92ba-11e7-9be3-54eac0c11244_web_scale_0_0777778_0_0777778__

Volgens Hendrickx is het een open samenwerkingsverband en kunnen andere hulpverleners die programma’s hebben voor slachtoffers van mensenhandel, zich aansluiten.