Mobiele stilte plek voor de voorzieningen

09-04-2020

Candle-1750640_1920

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie maar verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op haar doen. Als professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie verleent het leger altijd waardevrije hulpverlening. Waardevrij staat voor respect voor ieders eigen identiteit. In de voorzieningen willen we de deelnemers toch graag ruimte bieden voor hun geloof, spiritualiteit en meditatie. Hiervoor zijn voor de voorzieningen kratten samengesteld met verschillend gekleurde kleedjes en diverse attributen. Speciaal voor de bekende christelijke feestdagen als Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Kerst.

In de voorzieningen kan men hiermee zelf een kleine stilteplek inrichten. Deelnemers kunnen hier helemaal naar eigen inzicht gebruik van maken. Een kleedje met kaarsen en waxinelichtjes vormen, samen met een aantekeningen schrift, de basis voor de stilteplek. Mensen kunnen hier in alle rust een kaarsje aansteken, een plek die uitnodigt om zomaar even stilletjes te zitten, tot rust te komen, te bidden of je te bezinnen. In het schrift kunnen mensen een wens, een gedicht, een gebed of iets ander wat hun op dat moment bezighoudt neerschrijven. Dat mag uiteraard anoniem. De kratjes worden vóór Pasen afgeleverd bij de voorzieningen in Limburg en Brabant.

Voor vragen of meer informatie: geestelijk verzorger Pierre Meijers pierre.meijers@legerdesheils.nl