Het gaat kei goed! Jordi krijgt een kans bij Vast & Verder.

14-03-2019

Graag laten wij jullie kennis maken met "Kans", ons donateurmagazine dat 3 keer per jaar verschijnt.

In de eerste "Kans" van dit jaar o.a. het verhaal van Jordy:

"Gepokt en gemazeld door jarenlang overleven in leefgroepen, woont Jordy nu bij Vast en Verder in Eindhoven, een woontrainingsprogramma voor dak - en thuisloze jongens. 'Het gaat keigoed.'"

Wil je meer weten over het magazine "Kans" en lezen over mensen betrokken bij het Leger des Heils? Kijk dan op de website: http://www.legerdesheils.nl/helpen/kansmagazine .

Jordi