Hartverwarmend resultaat van de inzamelingsactie van Samen voor Eindhoven en Samen voor Maastricht.

28-10-2019

De actie om jassen voor minderbedeelden in te zamelen heeft duizenden jassen opgeleverd. Het aantal dak- en thuislozen neemt toe. Het leven op straat én met een beperkt sociaal netwerk is zwaar. Daarom hebben stichting Samen voor Eindhoven en stichting Samen voor Maastricht samen met bedrijven, organisaties en andere betrokkenen de inzamelingsactie: geef een jas en verwarm een hart georganiseerd. Leger des Heils is enorm dankbaar en gaat de jassen uitreiken via o.a. de Soepbus en het Dienstencentrum.

Resultaat actie Samen voor Maastricht: https://www.1limburg.nl/duizenden-jassen-ingezameld-voor-goede-doelen?context=section-1

Resultaat actie Samen voor Eindhoven: https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-zamelt-jassen-in-voor-daklozen-theo-maassen-geeft-zijn-jas-ook-weg~a684b836/