Gekanaliseerd improviseren

20-02-2017

Gekanaliseerd Improviseren is een verslag van methodiekontwikkeling rond extramuralisering van langdurig (verslaafde) dak- en thuislozen in Maastricht en Heerlen. In amper twee jaar tijd heeft het Leger des Heils W&G Limburg-Brabant bijna vijftig langdurig (verslaafde) dak- en thuislozen vanuit een intramurale, beschermde woonvorm begeleid naar een eigen woning. Met lichtere, extramurale vormen van zorg en ondersteuning buiten de muren van de instelling. Het betreft een substantieel deel van de totale populatie: in Heerlen minimaal 10 van de ruim 60 cliënten, in Maastricht ruim een derde: 35 van de 90 cliënten. Bijzonder aan het extramuraliseringstraject in Heerlen en Maastricht zijn dan ook de omvang en het tempo.

Vanaf het eerste begin hebben Sjaak en ik de extramuralisering gevolgd. Sjaak als extern onderzoeker, bekend met methodiekontwikkeling en met veranderingsgericht- en evaluatieonderzoek. En ik, aangenomen als beleidsfunctionaris, al snel in de rol van intern onderzoeker en trajectbegeleider rond de extramuralisering. Aan ons de vraag en taak om het extramuraliseringsproces van nabij methodisch te volgen en van kritische reflectie voorzien; de ‘goede domme vragen’ te stellen en betrokkenen ‘van hoog tot laag’ een spiegel voor te houden. We kunnen terugkijken op een bewogen periode. Een proces van vallen en opstaan, investeren en experimenteren. Nieuwe werkvormen zijn werkenderwijs ontwikkeld, eigengemaakt en ingepast in bestaande werkprocessen. Zonder twijfel komen er meer nieuwe projecten op het pad van het Leger des Heils. De ervaringen die in dit project zijn opgedaan, de succesfactoren en de struikelblokken, komen dan ongetwijfeld van pas. Daarom heb ik dit rapport geschreven.

Over collega’s, met hen en voor hen.

In dit rapport staan professionals centraal. Zij hebben samen met hun cliënten het proces van extramuralisering tot een succes weten te maken. Ik heb al te theoretische reflecties gemeden, maar mijn betoog is ervan doordrenkt. Wie in die reflecties is geïnteresseerd nodig ik van harte uit om er met mij over in gesprek te gaan.  

Hanne Sterken – Höper