De Passion #ikziejou

27-03-2018

Arbeidsmarktcommunicatie

  Op donderdag 29 maart wordt in Amsterdam de Passion uitgevoerd en door de EO uitgezonden. Thema van de Passion dit jaar is #ikziejou 

  Het Leger des Heils is nauw betrokken bij de organisatie van deze Passion door mee te denken, helpen met de processie, soep uitdelen op specifieke plekken langs de route en zélfs doordat  

  een van onze medewerkers Soraya (GWCA) meezingt als één van de discipelen. Soraya heeft eerder al bekendheid vergaard door deel te nemen aan televisieprogramma The Voice. 

  Ze vertelt graag over haar passie werken bij het Leger des Heils. Wil je ook werken bij het Leger des Heils of  wil je meer inofrmatie? Kijk dan op www.werkenbijhetlegerdesheils.nl