19 april 2017: In voor zorg eindcongres - Meld je nu aan

31-03-2017

In de periode van 2009 tot 2017 heeft het programma In voor zorg! meer dan 430 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Na 7 jaar wordt het programma per mei 2017 afgerond. Tijd om nog een laatste keer kennis en ervaringen met elkaar te delen tijdens het eindcongres In voor zorg!

Organisaties in de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben een groot verandervermogen laten zien. Organisaties zijn binnen het programma In voor zorg! ondersteund bij het realiseren van meer doelmatige en flexibele organisatiestructuur. Belangrijke veranderingen zijn bijvoorbeeld de invoering van zelfsturende teams in bestaande organisaties, zowel intra- als extramuraal, en de introductie van technologie in het zorgproces. Hoe hebben organisaties deze veranderingen aangepakt? En wat zijn de belangrijkste geleerde lessen? Dit en nog veel meer wordt gepresenteerd via vele workshops, een informatiemarkt, dialoogsessies en presentaties met onder andere Staatssecretaris Van Rijn.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor alle betrokkenen bij de organisatie van de langdurige zorg en in het bijzonder (oud) deelnemers van In voor zorg!

Keynote Hans Martin Don en Marcello van den Anker over het resultaat van een zoektocht naar de kern van ons werk. Voor wie zijn wij op aarde?

Hans Martin Don, directeur en Marcello van den Anker, beleidsmedewerker en ervaringsdeskundige van het Leger des Heils Limburg-Brabant geven inzicht in de aanpak en visie. In amper twee jaar tijd heeft het Leger des Heils W&G Limburg-Brabant veertig van de 100 langdurig (verslaafde) dak- en thuislozen vanuit een intramurale, beschermde woonvorm begeleid naar een eigen woning. Met lichtere, extramurale vormen van zorg en ondersteuning buiten de muren van de instelling. Het resultaat van een zoektocht naar de kern van ons werk.