Lesopbouw

Iedere les heeft dezelfde opbouw, uitvoerige achtergrondinformatie wordt gevolgd door een gedetailleerde lesomschrijving.

Lesinstructies

Aan het begin van iedere les staat gedetailleerde achtergrondinformatie dat een uitgebreid overzicht biedt van de leerstelling die dan centraal staat. De achtergrondinformatie kan ook gebruikt worden bij andere D!EN lessen. De filmpjes op de website ondersteunen de lesstof op een boeiende, toegankelijke manier.

Lesindeling

Iedere les bestaat uit zes verschillende onderdelen, zoals hieronder omschreven. We raden je aan een les uiterlijk 90 tot 100 minuten te laten duren. De leider kan naar eigen inzicht de tijd voor elk onderdeel bepalen, afhankelijk van de wensen en behoeften van de groep. Iedere les wordt aangevuld met drie secties, bedoeld voor verdere studie en reflectie tussen de lessen door.

1. Doe (binnenkomer)

Met dit onderdeel kun je deelnemers welkom heten, ontspanning bieden en de les met een korte ijsbreker starten. We raden je aan deze tijd ook te gebruiken voor een ‘terugblik vorige les’  en om feedback te geven op het huiswerk.

2. Denk (lesinhoud rondom een leerstelling)

Voor de lessen 3 t/m 8 vormen de leerstellingen de belangrijkste inhoud van de lessen. Voor de lessen 9 t/m 13 zijn dat deze vijf pijlers: aanbidding, discipelschap, evangelisatie, sociale actie en heiliging.

Elke les introduceert een korte film op de website, van zo’n 10-12 minuten, de kerninhoud.  Deze filmpjes betrekken de deelnemers bij het onderwerp en vergroten hun kennis. Aan het begin van iedere lesomschrijving staat een samenvatting van de inhoud van het filmpje. Hierna kies je uit verschillende discussies die de lesstof verduidelijken. Al deze creatieve activiteiten zijn bedoeld om het groepsgesprek op gang te brengen. Dat werkt beter dan een vragenlijst. De groepsleider kan de activiteit kiezen die het best bij de groep past. Niet alle activiteiten passen in de les. Kies als leider zelf voor geschikte activiteiten binnen de beschikbare tijd.

Voorbereiding: Houd een ruime tijdsplanning aan en zorg dat al je materialen vóór de les klaar liggen of geïnstalleerd zijn en werken.

3. Doorleef (toepassing in het dagelijks leven)

Dit onderdeel daagt deelnemers uit na te denken hoe ze het geleerde in het dagelijks leven kunnen toepassen. Hoe beïnvloedt het onderwerp hun dagelijks leven? Daarbij committeren ze zich aan de veranderingen die daarbij horen.

4. Devoot (gebed & aanbidding)

Hierin worden ideeën voor korte momenten van gebed en/of aanbidding gedeeld. Dit deel speelt in op het lesthema en de gemaakte afspraken uit het vorige onderdeel.

5. Details (uniek aan het Leger des Heils)

Dit lesonderdeel gaat over de speciale kenmerken van het Leger des Heils. De gekozen onderwerpen gaan vaak over zaken uit de geloofstraditie waarover onbegrip leeft bij jongeren, of kennis mist. Hoewel dit onderwerp niet altijd direct in lijn is met het thema van de les, is het toch goed om ook hierover een gesprek niet uit de weg te gaan. Ruim tijd in voor een rustige discussie met de groep over deze kenmerken, zodat iedereen goed weet waar het over gaat.

Dit gaat dus over kenmerken van het Leger die in het leven van een heilssoldaat naar voren kunnen komen. Dat zijn bijvoorbeeld de structuur, heiligingstafel, vlag, crest, het schild, het Verbond van een heilssoldaat, dragen van het uniform, de stichters, onthouding, muziek en aanbidding, sacramenten, rentmeesterschap, het huwelijk en sociale actie. In dit onderdeel tref je een activiteit of vragen om de discussie op gang te brengen.

6. Dieper (thuiswerk)

Het laatste blokje geeft een aantal opdrachten om thuis aan te werken. Dit vergroot en verdiept het leerproces en zorgt voor samenhang tussen de 16 lessen. De opdrachten zijn doorgaans het bijhouden van een dagboekje, het lezen van andere boeken of het onderzoeken van geestelijke disciplines. De groepsleider geeft aan met welke opdrachten de deelnemers wel en niet aan de slag gaan en kan ook zelf taken toevoegen. Wanneer D!EN niet wekelijks plaatsvindt, kun je meer huiswerkopdrachten geven.

De volgende onderdelen komen terug in elke les:

Discipelschap

Dit onderdeel behandelt een aantal belangrijke geestelijke disciplines, zoals bidden, vasten, meditatie, bijbellezen, studie, soberheid, afzondering, rust, verantwoording afleggen, aanbidding, dienstbaar zijn en vieren. Na een korte uitleg volgt een aantal suggesties om je de behandelde discipline op een praktische manier eigen te maken. Laat iedere rekruut minstens twee van de activiteiten uitvoeren tussen de lessen. Pas de activiteiten aan indien nodig.

Droedel

Met een zogenaamde droedel kun je op op drie manieren leren te reflecteren op de lesstof. Voor iedereen is er wel een passende droedel. Laat de deelnemer minstens 1 pagina van dit blok invullen tussen de lessen, dus thuis.

Data

In de handleiding van de leider staan onder 'data' de extra’s, dat zijn suggesties voor boeken om verder te lezen of voor andere bruikbare materialen. Dit staat niet in de les voor de deelnemer.