Serie thema-avonden over het Leger des Heils

Om tegemoet te komen aan de vraag naar achtergorndinformatie over het Leger des Heils wordt in het gebouw van het Leger des Heils aan de Geert Grootestraat in Zwolle in zes thema-avonden uitleg gegeven over de achtergronden en visie van deze organisatie. De serie thema-avonden heeft als titel ‘Ken je Leger’.

Het wordt een zoektocht naar waar het Leger des Heils voor staat: Geschiedenis, geloofsleer, standpunten, gebruiken en organisatiestructuur komen tijdens deze avonden aan de orde. 

Aan deze thema-avonden zijn geen kosten verbonden. Inschrijven kan voor alle zes avonden, maar deelnemen aan avonden naar keuze is ook mogelijk. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de achtergronden van het Leger des Heils. 

Een overzicht van het programma:

  • maandag 13 maart: Geschiedenis en gebruiken van het Leger des Heils;
  • maandag 27 maart en maandag 10 april: de Leerstellingen van het Leger des Heils;
  • maandag 24 april: de (maatschappelijke) standpunten van het Leger des Heils;
  • maandag 8 mei: de landelijke organisatie van het Leger des Heils;
  • maandag 22 mei: de kerkelijke gemeente (korps) van het Leger des Heils.

De avonden beginnen steeds om 19.30 uur.

Voor nadere informatie en opgave: Irma van der Zee, telefoon 06 105 00195; email: i.van.der.zee@legerdesheils.nl.