Kinder inloop

Iedere woensdagmiddag van 13.30-14.30 Er worden spelletjes gedaan en geknutseld. Iedereen mag er vrij binnenlopen. Voor de ouders is er gelegenheid om te wachten met een kopje koffie.

De kosten zijn 50 cent.