Samenkomst

We hebben, net als veel andere kerken,ook een geloofsbelijdenis, we houden samenkomsten (kerkdiensten) en hebben prachtige liederen. De samenkomsten worden gehouden op zondag (10.00 uur) in ons gebouw (de korpszaal), waar iedereen welkom is. In de samenkomsten, geleid door officieren (voorgangers), wordt veel – en enthousiast - gezongen en is er een aansprekelijke en praktische overdenking van een gedeelte uit de Bijbel. Een belangrijk doel van het Leger des Heils is om mensen, die niet (meer) naar een kerk gaan, te bereiken met de boodschap van Gods liefde.

Een aantal keren per jaar zijn er op de zondagmiddag of zondagavond bijzondere (evangelisatie)diensten met medewerking van muziek- en zanggroepen.

Na de samenkomst is er de gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een lekkere kop koffie of thee.