Samenkomst

Zondagmorgen samenkomst

Elke zondagmorgen houden wij een kerkdienst in ons gebouw aan de Prismalaan 26 te Zoetermeer. Deze dienst begint officieel om 10.30 uur, maar vanaf 10.20 uur wordt er al gezamenlijk gezongen. U bent van harte welkom om eens een keer een kerkdienst mee te maken. Na de kerkdienst wordt er altijd gezamenlijk koffiegedronken. Ook daarvoor nodigen we u hartelijk uit!

Een kerkdienst van het Leger des Heils verschilt op een aantal punten van samenkomsten in andere kerken. Hier leest u hoe een kerkdienst, of heiligingssamenkomst zoals we dat bij het Leger des Heils noemen, op een gewone zondagochtend verloopt.

Nog voordat de samenkomst officieel begint, zingen we samen al een aantal liederen, dat noemen we de voorzang.

We beginnen meestal met een vrolijk openingslied. Bij het Leger des Heils wordt tijdens het zingen vaak in de handen geklapt, soms worden zelfs tamboerijnen tevoorschijn gehaald. Daarna is er lofprijzing en aanbidding. In het moment van gebed worden we stil en vragen we God om zijn zegen over de dienst. Niet alleen de voorganger bidt, maar iedereen die dat graag wil, mag een gebed uitspreken. De officier introduceert daarna het thema van die zondag.

Na enkele liederen en de collecte houdt de voorganger een preek of overdenking. De overdenking wordt afgesloten met een tweede moment van gebed. De officier nodigt een ieder die het in zijn hart heeft om zich voor het eerst of opnieuw aan God toe te wijden, neer te knielen bij de heiligingstafel. Deze tafel heeft geen speciale betekenis, maar is binnen het Leger des Heils van oudsher de plek waar mensen neer kunnen knielen om hun leven aan Jezus te geven. Tegenwoordig knielen ook veel mensen er neer omdat ze gewoon graag willen dat er met hen gebeden wordt. Maar u kunt ook gewoon blijven zitten op uw plek en daar bidden of stil zijn.

Na het slotlied spreekt de officier de zegen over ons uit. Tussen 11.45 en 12.00 uur is de dienst afgelopen.

Maar, daarmee is de zondagmorgen nog niet voorbij! Iedereen is altijd welkom om nog een kopje koffie of thee te komen drinken.

In onze gemeente is het koffiedrinken na de kerkdienst meer dan alleen een kopje koffie drinken. Het is voor veel mensen die bij ons korps horen minstens zo belangrijk als de kerkdienst zelf. Want tijdens het koffiedrinken wordt er volop met elkaar gepraat, gelachen en ervaringen gedeeld.

Dat zijn de momenten waarop we als leden van het korps een gemeenschap vormen; eigenlijk een soort familie. Maar dat betekent niet dat het een groep is waar je alleen met heel veel moeite tussenkomt. In tegendeel, nieuwkomers zijn van harte welkom en zullen zich niet snel buitengesloten voelen.

We nodigen u dan ook van harte uit om na de kerkdienst met ons een kopje koffie te blijven drinken. Natuurlijk is er ook iets lekkers bij de koffie…

De samenkomsten beginnen elke zondag om 10.30 uur aan de Prismalaan 26, wijk Rokkeveen.