Landelijke Collecte

De Landelijke Collecte voor het Leger des Heils in 2019 wordt gehouden van maandag 25 november tot en met zaterdag 30 december. De opbrengst van de collecte gaat naar sociaal-maatschappelijke activiteiten die gericht zijn op hulp en zorg aan de mensen in de samenleving. De giften die in Zoetermeer worden gegeven, worden ook in onze regio besteed.

Waarom een collecte? Om projecten van het Leger des Heils te financieren is veel geld nodig. De Landelijke Collecte is voor ons korps dan ook een belangrijke bron van inkomsten. Het succes van de Landelijke Collecte wordt voor het grootste deel bepaald door de vrijwillige inzet van enthousiaste collectanten. Hoe meer collectanten hoe hoger de opbrengt, en des te meer kunnen we voldoen aan de hulpvragen.


Hoe word ik collectant?
korps.zoetermeer@legerdesheils.nl