Kerkgenootschap

Het Leger des Heils is vooral bekend als een sociaal-maatschappelijke organisatie, maar het is in eerste plaats een kerkgenootschap. Dienstencentrum Winterswijk maakt deel uit van dat kerkgenootschap.

Het Kerkgenootschap Leger des Heils is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. Het methodisme is een stroming die in de achttiende eeuw in de Engelse (Anglicaanse) kerk opkwam en later een eigen kerkgenootschap vormde. Methodisten leggen de nadruk op een persoonlijke beleving van het geloof en willen dat geloof ook laten zien in de wijze waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen.