Het Leger des Heils: ‘doen wat we geloven’

De Klinker is een samenwerkingsverband van enkele Wezepers en het Leger des Heils. Het Leger wil graag vanuit het christelijk geloof bouwen aan een betere samenleving door om te zien naar mensen in het algemeen en met name oog te hebben voor de meest kwetsbaren onder hen. Het doet dat omdat het gelooft daarmee na te volgen wat Jezus ons heeft voorgedaan. Vandaar dat het motto is: ‘Doen wat we geloven’.

Voor meer info over het Leger des Heils zie https://www.legerdesheils.nl/geschiedenis en https://www.legerdesheils.nl/geloven