Geloofsontmoetingen

“Mij zien ze niet meer in de kerk!

Stel                                                                                                                                                                                                                                  … je bent christelijk opgevoed. Je ouders namen je mee naar de kerk. Eenmaal volwassen zette je deze gewoonte voort. Maar ergens onderweg is het anders gelopen; Je hebt niet gevonden wat je eigenlijk zocht. Of er is sprake geweest van teleurstelling. Misschien kreeg je steeds meer moeite met allerlei regeltjes …

Het gevolg was dat je steeds minder vaak naar de kerk ging en uiteindelijk bent afgehaakt. Voor de een kan dat een heftige periode zijn geweest, terwijl het voor de ander ‘als vanzelf’ ging. Mensen die niet of nauwelijks meer naar de kerk gaan ervaren soms diep in hun binnenste toch een bepaald gemis.

Dan
… wil De Klinker je aanmoedigen het toch weer eens te proberen … Wij houden geen ‘kerkdiensten’, maar geloofsontmoetingen. God en elkaar ontmoeten staan hierin centraal. Er is ruimte voor inbreng, bijvoorbeeld door middel van een gebed of een geloofsgetuigenis. Daarnaast is er blijde muziek en een aansprekende boodschap. Wij vinden het heel belangrijk dat eenieder zich welkom voelt. Het maakt niet uit wie je bent of wat je bent, je bent kostbaar en God is blij dat je komt. Op deze wijze proberen wij dienstbaar te zijn en hopen dat je de tweewekelijkse ontmoeting rond het Woord van God weer gaat waarderen.

Kijk in de maandagenda voor de data en andere informatie. De aanvang is steeds 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur is er al koffie en thee en gelegenheid om even te 'landen'. Na afloop ben je welkom om nog even gezellig soep met broodjes mee te eten. Voor de kinderen is er een speciaal programma!